Я студент з України і мені потрібна допомога

Vo štvrtok 15. augusta 2013 sa už po piatykrát uskutočnila odpustová slávnosť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, pri príležitosti ktorého bola posvätená kaplnka Panny Márie Guadalupskej v krízovom centre Dorka v Košiciach.

V sieti krízových centier Dorka sa v rámci individuálneho plánu práce s klientom dbá aj na duchovný rozvoj detí a rodín, v ktorých vyrastajú.  V košickom Centre pre obnovu rodiny Dorka pôsobia počas celého roka bohoslovci gréckokatolíckeho seminára z Prešova. Ich trvalá celoročná prítomnosť medzi klientmi – deťmi, ich rodičmi a mladými dospelými z detských domovov je dobrým základom pre duchovnú podporu týchto ľudí, ktorí sa často krát s kresťanskou vierou prakticky nestretli. Činnosť bohoslovcov je umocnená pravidelnými bohoslužbami obidvoch obradov – rímskokatolíckeho aj východného. Duchovná podpora dáva rodičom nachádzajúcich sa v zúfalých životných situáciách mnohokrát nádej a  motiváciu do ďalšieho života.

Všetky bohoslužby v kaplnke krízového centra Dorka v Košiciach sú verejné. Pohyb  verejnosti priamo vo vnútri centra napomáha prelomiť bariéry medzi ľuďmi žijúcimi na miestnom sídlisku a ľuďmi žijúcimi v centre. Ich bezprostredný kontakt je dobrým spôsobom, ako odstrániť predsudky a vzájomným porozumením prekonať ich sociálne rozdiely. 

Patrónkou siete krízových centier Dorka na Slovensku je Panna Mária Guadalupská. V roku 2009  požehnal priestory kaplnky vtedajší arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč.  Piate výročie 15. augusta celebroval miestny dekan Peter Novák.

Autor: Michaela Sabolová, Košice

odpust dorka 2013 001
Návšteva otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera na odpuste v roku 2012.

Otec arcibiskup pri návšteve priamo u klientov centra Dorka.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.