Я студент з України і мені потрібна допомога

Posledný septembrový víkend 27.9 – 29.9. sa niesol v duchu rozvoja uvedomenia si vlastnej hodnoty. V obci Trnavá hora sa totiž uskutočnil ďalší ročník Školy mladých lídrov – Domovácky parlament.

Akcie sa zúčastnilo 55 súčasných domovákov reprezentujúcich svoje Centrum pre deti a rodiny z celého Slovenska. Zástupcovia sa zúčastnili vzdelávacích a rozvojových aktivít, vďaka ktorým vedia následne deti v Centrách pripraviť do života tak, aby si boli vedomé svojej hodnoty pre spoločnosť a aby boli schopné postarať sa o seba a neskôr aj o budúcu rodinu. Hlavným cieľom školenia bolo, aby v sebe mladí ľudia objavili svoj potenciál, ale aj poukázali na súčasné potreby a problémy detí v detských domoch a hájiť ich záujmy formou prezentácie na verejnosti a ponuky odborných riešení.

Mladí ľudia si trénujú svoje schopnosti, aby mohli deťom ponúknuť podporu v oblasti sebadôvery, motivácie, či v rozvoji svojich silných stránok, ktoré môžu priniesť novú perspektívu do ich životov.

Na Domováckom parlamente sa diskutovalo o rozličných témach, riešili sa aj vzťahové osoby v domove, spisovali sa napríklad dôležité vlastnosti u vychovávateľa z pohľadu domovákov, s dôrazom na dôveru či podporu. Vypočuli sme si prednášky od pani doktorky Noskovej, Joga Mikloška či Paľa Lorenca. Stretnutie bolo prínosné pre všetkých zúčastnených, keďže aj naši mladí mali priestor aktívne sa zapojiť do diskusie, prejaviť svoj názor, či otvorene diskutovať o reálnych problémoch a situáciách v domovoch.
Akciu prišlo podporiť aj združenie Štúdio zážitku, ktoré sa sústredilo na rozvoj jednotlivcov ale aj na spoluprácu v tíme, komunikáciu a na tvorbe produktívnych riešení. O zážitkový program bolo vďaka nim výborne postarané. Počas aktivít bol areál rozdelený na stanovištia s rôznymi úlohami. Dobrovoľníci dostali za úlohu napríklad pripraviť si palacinku, či absolvovať vedomostný kvíz. Na konci aktivít prebehlo vyhodnotenie. Zámerom celej aktivity bol rozvoj tímovosti a vzdelávanie. Ďakujeme aj pánovi majiteľovi strediska Jozefovi Macsovi, vďaka ktorému sme Domovácky parlament mohli zrealizovať.

Celý projekt je už niekoľko rokov realizovaný vďaka podpore z Nadácie Slovenskej sporiteľne, za čo im patrí naša veľká a úprimná vďaka.

Nadacia SLSP

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.