Я студент з України і мені потрібна допомога

Výzvy

Projektový manažér

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na predmet zákazky a to poskytnutie odborných služieb v oblasti riadenia projektu: „SOS program pre mladých dospelých“, v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky je neprioritná služba podľa prílohy č. 3 k Zákonu o verejnom obstarávaní (neprioritná služba), kategória služby č. 27

Výzvu si stiahnite TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.