Я студент з України і мені потрібна допомога

POZOR!!! Koncert bude 🙂 Kvôli povodňovej situácii uzavreli Tyršovo nábrežie, kde sa nachádza Divadlo Aréna, v ktorom sa mal konať 6.6.2013. Najmilší koncert roka. Našťastie sme našli náhradu a divadlo Heineken Tower Stage nám vyšlo v ústrety a pomôžu nám s oganizovaním koncertu, za čo im ďakujeme. Divadlo sa nachádza na Pribinovej 25 v budove Tower 115. V prípade kaýchkoľvek otázok môžete telefonovať na číslo 0903 781 786.

 

O Najmilšom koncerte roka

Aj deti z detských domovov a náhradných rodín na to majú! Najmilší koncert roka je podujatie príťažlivé svojou srdečnou atmosférou a priateľskou náladou búrajúcou všetky predsudky. Deti z domovov tu môžu ukázať, že napriek všetkým rozdielom sa od svojich vrstovníkov z rodín až tak veľmi nelíšia. Aj medzi nimi sa nájdu takí, ktorí majú talent a neboja sa ho prejaviť.

Už po 23. krát organizuje spoločnosť Úsmev ako dar prehliadku umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín Najmilší koncert roka (NKR). Celoslovenskému reprezentatívnemu kolu predchádza 5 regionálnych kôl, v rámci ktorých sa predstavia nadané deti z jednotlivých krajov.  Chvíle strávené na pódiu sú pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie, ktoré svojim umeleckým číslam venovali.

„Úsmev ako dar dáva priestor opusteným deťom, aby prostredníctvom umenia vyjadrili to, čo cítia, čo si myslia a o čom snívajú,“ skonštatoval predseda nitrianskej pobočky Úsmevu ako dar, Roman Hajdák. Ako doplnil, realizátori podujatia si z roka na rok kladú vyššie ciele. Predovšetkým sa usilujú obohatiť programovú dramaturgiu o profesionálnych umelcov a súbory rôznych žánrov, čím chcú zvýšiť umeleckú úroveň programu, ako aj motivovať deti v ich tvorivých aktivitách.

„Prostredníctvom umenia sa v deťoch snažíme rozvíjať ich cieľavedomosť a vôľu, ktorú môžu neskôr v živote využiť pri dosahovaní svojich ambícií. Pre ich zdravý psycho-sociálny vývoj je veľmi dôležitá skúsenosť ocenenia, povzbudenia a motivácie,“ hovorí Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar, členka celoslovenskej poroty NKR.

Najmilší koncert roka sa už tradične teší veľkému záujmu zo strany detí, vychovávateľov i verejnosti. Pre všetkých je to príležitosť otvorene komunikovať a potešiť sa spoločným umeleckým zážitkom. Deti majú príležitosť dať o sebe vedieť a upozorniť tak na problematiku života v náhradnej starostlivosti. Koncert je tiež formou poďakovania sponzorom, priateľom a podporovateľom.

Zoznam postupujúcich detských vystúpení na celoslovenskú prehliadku Najmilšieho koncertu roka 2013:

DeD/zariadenie

Vystúpenie

Počet detí

/dievča, chlapec/

DeD Svidník

Tanec – čokoláda

13 detí

DeD Spišský Štiavnik

Spev – súrodenecká skupina Karolová

5 detí

DeD Košice, Uralská

Country tanec

8 detí

DORKA

Mix tanečných štýlov

9 detí

DeD Zlatovce, Trenčín

Divadlo o repke

8 detí

DeD Ilava Klobušice

Spev „Odešiel mňa milý“

1 dieťa

DeD Maurícius, Kremnica

Tanec Hip-hop

5 detí

DeD Žitavce

Tanec „Vojaci“

8 detí

DeD Sutdienka, Bratislava

Spev a tanec Mário Cibuľa

1 dieťa

DeD Holíč

Tanec „Malá dáma“

1 dieťa

Reedukačné centrum Vráble

Beat Box – Róbert Berky

1 dieťa

DeD Istebné

Tanečno-hudobné pásmo (na skladby od Podhradskej a Čanakyho)

6 detí

DeD Ružomberok

Scénka „Pytačky“

8 detí

DeD Slniečko Polomka

Spev a hra na akordeón ľudové piesne

3 detí

Reedukačné centrum Tornaľa

Príbeh – Dušan

1 dieťa

DeD Ratolesť Tŕnie

Hra na gitaru

2 detí

DeD Rimavská Sobota

Tanec Gangnam style

6 detí

 

 

 

Aktuálne fotografie:
3.6.2013, 12:50

fotky tyrsovo nabrezie 2013 002fotky tyrsovo nabrezie 2013 003fotky tyrsovo nabrezie 2013 004fotky tyrsovo nabrezie 2013 005fotky tyrsovo nabrezie 2013 006

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.