Я студент з України і мені потрібна допомога

Nie sú profesionáli, no ich umelecké vystúpenia majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Deti z detských domovov.  Aj tento rok vystúpia na Najmilšom koncerte roka spoločnosti Úsmev ako dar. Už po 24. krát organizuje spoločnosť Úsmev ako dar prehliadku umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín Najmilší koncert roka (NKR).

Celoslovenskému reprezentatívnemu kolu predchádzajú 4 regionálne kolá, v rámci ktorých sa predstavia nadané deti z jednotlivých krajov. Regionálna prehliadka pre západné Slovensko  (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj) sa uskutoční dňa 27. apríla 2014 o 15.00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Program bude pestrý. Počas nedeľného popoludnia tu deti predvedú svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji a dramatickej tvorby. Po náročnom období skúšania konečne vystúpia na javisko a dokážu divákom, svojim priateľom, ale najmä samy sebe, že ak po niečom skutočne túžia a venujú tomu dostatok času a úsilia, môžu uspieť. Najlepšie individuálne a skupinové vystúpenia zaradí odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční 5. júna 2014 v Bratislave.

Na Najmilšom koncerte roka v Nitre vystúpi približne 100 detí zo 6 detských domovov, dvoch voľnočasových centier a náhradných rodín.
Podujatia sa zúčastnia tieto zariadenia: Detský domov Žitavce, Detský domov Skalica, Detský domov Kolíňany, Detský domov Studienka, Detský domov Topoľčany, Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre, Nízkoprahové centrum MAK, Voľnočasový klub Bublleogy Bratislava.

Koncertom bude prítomných sprevádzať známy slovenský  moderátor Roman Juraško. Nádejných mladých umelcov prídu podporiť aj spevák Itcho Pčelár a hudobné zoskupenie Jamestown, aby svojím vystúpením obohatili program a utvrdili deti v tom, že robiť umenie má zmysel.

 „Všetci potrebujeme skúšať nové veci a mať príležitosť sa v nich osvedčiť. Aj o tom je Najmilší koncert roka. Deťom, ktoré veľa pozitívnych podnetov nedostali a pocit ocenenia nepoznajú takmer vôbec, sme vytvorili priestor, aby to mohli zažiť. Možno sa o túto skúsenosť budú môcť neskôr oprieť,“ hovorí Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar, členka celoslovenskej poroty a realizačného štábu NKR.

Detstvo detí vyrastajúcich bez podpory vlastných rodičov je náročné. Tak ako my, aj ony chcú byť vypočuté, ocenené a prijaté. V tomto sa od svojich rovesníkov z rodín vôbec nelíšia. A hoci svojich najbližších v hľadisku pravdepodobne neuvidia, zážitok z vystúpenia im určite dodá istotu a chuť vystúpiť z vlastného tieňa. Predseda nitrianskej pobočky Úsmevu ako dar,  Roman Hajdák ešte dodáva:
„Dúfam, že koncert prispeje aj k tomu, aby si tieto deti viac vážili samy seba. Pretože ak vás niekto odmietne, ľahko uveríte tomu, že za nič nestojíte. Ale ony za to stoja. Stoja za to,  aby sme si ich všímali a snažili sa ich pochopiť.“

Najmilší koncert roka sa už tradične teší veľkému záujmu zo strany detí, vychovávateľov i verejnosti. Pre všetkých je to príležitosť stretnúť sa, otvorene komunikovať a potešiť sa spoločným umeleckým zážitkom. Koncert je tiež formou poďakovania sa sponzorom, priateľom a podporovateľom.

nkr NR plagat 2014

 

Ďakujeme partnerom Najmilšieho koncertu v Nitre:

kartelTCT

 

PLASTEX, spol. s r.o.

BIBUS SK, s.r.o.

TCT, s.r.o.

KARTEL NITRA s.r.o.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

STAVOREX s.r.o.

PROFI-SERVIS

STIKEN, s.r.o.

Intersnack Slovensko, a.s.

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

AGRO TAMI, a.s.

TAURIS NITRIA spol. s r.o.

ARRIVA NITRA a.s.

PRO:FX

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Jozef Valent – JV GARAGE

ROBEN – TRANS, s.r.o.

Mária Dermeková MD-centrum, výroba a predaj potravín

Stanislav Oreško – KVETINÁRSTVO

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.