Я студент з України і мені потрібна допомога

Predsedníctvo:

predseda: Jozef Mikloško
podpredseda: Július Hron

členovia:

Pavol Bryndzák
Mária Soboličová
Katarína Birošová
Roman Hajdák
Elena Vaňová
Emília Bezáková

Centrála Úsmevu ako dar Bratislava:

manažérka: Ing. Eva Bodnárov

sekretárka: Jana Garai
manažérka pre fundraising: Mária Soboličová
manažér pre marketing a PR: Tomáš Cehlár
styk s médiami, PR: Slávka Liptáková
koordinátorka PROMO projektov: Adriana Sisíková
projektová manažérka: Martina Ďurkechová
projektová manažérka: Elena Chrenková
celoslovenský koordinátor detských programov: Katarína Hlavandová
riaditeľka pre metodiku programov a regióny: Elenka Vaňová
koordinátor RSK: Monika Miklošková
ekonómka, personálne: Barbora Dančová, Renátka Horňáková
externé ekonómky: Jana Anettová, Kristína Vaculová
právny poradca: Juraj Anetta
MTZ: Erik Homola

Kontakt:

02/638 15 208-9

mail:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.