Я студент з України і мені потрібна допомога

Spolupráca s TPD presahuje 2 desaťročia

Spoločnosť TPD je jedným z našich najstarších partnerov vôbec. Už od nášho vzniku v roku 1991 nám pomáha v zlepšovaní kvality života detí v detských domovoch, kedy nám pomáhali zariaďovať nové zrekonštruované detské domovy rodinného typu. Keďže sa domovy zmenili z internátneho typu na typ rodinný, dary v podobe elektorspotrebičov prišli veľmi vhod.

Dnes nám pomáhajú pri pomoci aj rodinám v kríze a dnes už aj rodinám a deťom v našich krízových centrách a domoch na pol ceste.

 „Bolo to už dávno, asi pred 20 rokmi, keď nás prvýkrát oslovili z občianského združenia Úsmev ako dar, či by sme im  vedeli pomôcť s výmenou starých elektrospotrebičov za nové v jednom detskom domove. Úspešne sme podnikali, mali sme dve malé deti, a preto sme vôbec neváhali pomôcť deťom, ktoré to šťastie nemali, aby sa o nich mohli postarať ich vlastní rodičia, a to už z rôznych dôvodov. Takmer každý rok sme sa zúčastňovali na vianočných koncertoch, kde sme sa stretávali s vedením združenia, mali sme možnosť vidieť rásť niektoré deti, ktoré sa aktívne každý rok podieľali  na príprave programu. Našou snahou bolo a je pomôcť týmto deťom zaradiť sa do pracovného procesu po opustení školských lavíc, nie vždy je to však úspešné, ale dvere u nás majú vždy otvorené. Vážime si prácu ľudí, ktorí sa vedia starať o opustené deti, je to záslužná práca a veríme, že naša rodinná spoločnosť TPD, v ktorej pracujú naši dnes už dospelí synovia,  bude aj naďalej spolupracovať zo Združením Úsmev ako dar,  minimálne ďalších 20 rokov.“ hovorí pani Zuzana Majtánová.

Fotogaléria pomoci:

Centrum pre obdnovu rodiny Dorka – Zvolen:

spotrebice dorka zv 001spotrebice dorka zv 003spotrebice dorka zv 005spotrebice dorka zv 007spotrebice dorka zv 008spotrebice dorka zv 010spotrebice dorka zv 014spotrebice dorka zv 018

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.