Я студент з України і мені потрібна допомога

Ak všeobecne zdôrazňujeme význam rodiny pre zdravý vývin dieťaťa, iste treba spomenúť aj deti, ktoré nemajú tú možnosť, aby žili vo svojej rodine. Rodiny sa môžu dostať do situácií, keď sa:

  • nemôžu,
  • nevedia,
  • nechcú starať o svoje dieťa.

Rodičia sa nemôžu starať o svoje dieťa, ak napríklad nemajú vhodný byt. Nemôžu sa oň starať, ak sami potrebujú opateru, pretože sú napríklad psychicky chorí. Nevedia sa oň postarať, ak sami neboli vychovaní k zodpovednosti v rodičovstve a i s malým dieťaťom zaobchádzajú veľmi riskantne, nezodpovedne. Môže sa stať, že nedokážu zabezpečiť dieťaťu všetko to, čo potrebuje.
Poviete si, že je to ich problém, sú predsa dospelí a plne zodpovední za svoj život. Áno, ale napriek tomu je život dieťaťa záujmom spoločnosti a všetkých cítiacich ľudí.

Stávajú sa aj situácie, keď rodičia v kríze sami dôjdu k záveru, že sa o dieťa nevedia postarať a preto ho nechcú. Odmietnu ho skôr, ako ho spoznali – možno zo strachu pred bolesťou, ktorú by cítili, keby opúšťali milované dieťa.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.