Я студент з України і мені потрібна допомога

Rozšírenie kapacít Centra pre obnovu rodiny DORKA v Prešove prinesie ďalšie štyri desiatky miest pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Všetko najlepšie mu pri otvorení zaželal spolu s prešovskou primátorkou Andreou Turčanovou prezident SR Andrej Kiska i ďalšie významné osobnosti. Budova bývalej škôlky na Lomnickej ulici v Prešove sa už dlhšie spája s poskytovaním núdzového bývania, náhradného domova pre rodiny či osamelé mamičky s deťmi.

Po prvotnej investícii cca 300 000 eur našlo v týchto priestoroch pomoc cca 40 klientov. Dnes sa však brány pomoci rozširujú o ďalšiu kapacitu 40 miest pre rodiny a osamelých rodičov s deťmi, vrátane budúceho krízového strediska či samostatnej skupiny detského domova.

„Rozšírenie centra o ďalšie dva pavilóny prinesie aj priestory pre komunitnú prácu a vzdelávanie klientov, kaplnku aj pre verejnosť, rovnako aj dostatočné priestory pre ambulantnú prácu s klientom, ktorý ešte netrpí stratou strechy nad hlavou, ale preventívne mu môžeme pomáhať, aby neprepadol hlbšie cez sociálnu sieť,“ uviedol Radoslav Dráb manažér pre zriadenie krízových centier pre rodinu a deti. Podľa jeho slov tak centrum nebude poskytovať služby iba tým, ktorí v ňom už bývajú, ale mnohým rodinám a deťom v ohrození formou preventívnych programov a poradenstva. „Ďalšiu budúcnosť centra vidíme aj vo vzniku sociálneho podniku – cestovinárne priamo v budove centra, ktorá umožní ženám, matkám, znevýhodneným na trhu práce pracovať aj popri starostlivosti o svoje deti v neľahkých životných situáciách,“ zdôraznil R. Dráb. Rekonštrukcia interiéru stála 200 000 eur priamych finančných prostriedkov a ďalších 80 000 eur v podobe služieb a darovaného stavebného materiálu rôzneho druhu. Prešovská Dorka, jediné centrum svojho druhu v celom Prešovskom kraji tak v svojich rozšírených priestoroch pomôže najzraniteľnejším klientom, ktorí sa ocitli v nepriazni osudu.

Slávnostného otvorenia spojeného s požehnaním priestorov sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,   otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, metropolita, otec biskup Mons. Milan Chautur, gréckokatolícky eparcha, primátorka Prešova Andrea Turčanová a ďalší významní partneri tohto projektu, najmä pán Thomas Hejcman, generálny riaditeľ spoločnosti VSE Holding a.s.

„Je veľmi dôležité poskytnúť včasnú intervenciu, najmä, keď sa rodina či osamelá matka s dieťaťom ocitajú doslova na ulici. Som preto veľmi rada, že v Prešove nájdu tieto rodiny profesionálnu pomoc,“ povedala primátorka Andrea Turčanová.

Rekonštrukcia dvoch pavilónov v sebe obnášala kompletnú výmenu inžinierskych sietí, okien, zateplenie, výmenu podláh, stropov, požiarneho vodovodu a vnútorných zariadení požiarnej ochrany. Najkľúčovejším partnerom celého projektu je spoločnosť VSE Holding, a.s., ktorá už šiesty rok po sebe pravidelne podporuje program na pomoc ženám, matkám a dievčatám v zložitých životných situáciách „Našimi aktivitami sa snažíme posilniť postavenie ženy v spoločnosti.  O to väčšiu podporu a pomoc potrebujú ženy, ktoré sa v dôsledku choroby, násilia či absentujúceho rodinného zázemia ocitli na pokraji existencie. Preto je iniciatíva Pomoc ženám v núdzi pre mňa nesmierne dôležitá. Som presvedčený, že práve systematická práca a podpora profesijného a osobného rastu týchto žien s neľahkým osudom  sú kľúčové pre ich nový štart a skorý návrat do bežného života,“ vysvetlil Thomas Hejcman, predseda predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.

 MG 5035 nahlad  MG 5055 nahlad  MG 5096 nahlad  MG 5119 nahlad  MG 5172 nahlad

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.