Я студент з України і мені потрібна допомога

Nedeľné popoludnie 10. apríla 2011 sa v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre nieslo v znamení dobrovoľníctva a ušľachtilej práce. Konal sa tu totiž 21. ročník Najmilšieho koncertu roka 2011 Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar. Projekt Úsmev ako dar a všetky aktivity s ním spojené sú vytvárané na báze dobrovoľnosti.

Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Rok dobrovoľníkov. Najmilší koncert roka je zameraný na tvorivú prezentáciu detí a dospelých z destských domov a profesionálnych rodín v rôznych kategóriách ako tanec, spev, divadelné scénky či hra na hudobných nástrojoch. Prostredníctvom týchto umeleckých aktivít majú možnosť prezentovať svoje záujmy a podeliť sa o svoje schopnosti, túžby, myšlienky, pocity a zážitky. Jednotlivé vystúpenia hodnotí celoslovenská a v každom regióne aj regionálna porota. Najlepšie a najzaujímavejšie prezentácie z regionálnych kôl sa dostanú na najväčší koncert, ktorý sa bude konať 9. júna v Divadle Aréna v Bratislave.

V Nitre sa v regionálnej komisii predstavili riaditeľ Divadla Andreja Bagara Ján Greššo, Helena Domankušová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Katarína Minarovičová či Roman Hajdák, člen predsedníctva Úsmev ako dar a iní. Moderátor Roman Pomajbo sprevádzal program so svojím typickým širokým úsmevom, vtipom a nadhľadom. Medzi vystupujúcimi boli Detský domov Močenok, Detský domov Žitavce, Detský charitný dom sv. Lujzy, Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov, Reedukačné centrum Vráble, Detský domov Kolíňany a Detský domov Topoľčany. Na pódiu sa vystriedali divadelné scénky, spev (Kristína a Helena Špánikové, Anton Toráč), hra na gitare a klávesy, cigánsky aj hiphopový tanec, moderný balet (Karol Kotlár), rapové duo s vlastnými textami, ale aj folkórne tance. Medzi jednotlivými číslami dostali priestor aj jednotliví dobrovoľníci a anjeli organizácie. V závere koncertu potešili spevom divákov speváčky Soňa Kopálová a Dominika Stará. Všetci účinkujúci dostali z rúk Jána Grešša ocenenia za originálne, zaujímavé a inšpiratívne prevedenia svojich vystúpení. Za svoj moderátorský výkon dostal diplom aj Roman Pomajbo a za pomoc pri organizovaní koncertu bol ocenený aj predseda nitrianskej poroty Ján Greššo.

Zdroj: webnitra.sk

Fotogaléria z Najmilšieho koncertu roka v Nitre, 2011:

Dominika Stará 🙂 bola si supéééér 🙂

NA fotke vľavo pán Grešo, riaditeľ divadla a Roman Pomajbo

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.