Я студент з України і мені потрібна допомога

Vďaka podpore Mesta Ružomberok sa 26-28.6.2015 konalo v Komjatnej pri Ružomberku víkendové podujatie s názvom „Sebarealizovanie sa bez drog“. Zúčastnila sa ho mládež z detského domova, ktorá už v minulosti mala kontakt s drogou, prípadne hrozí, že v blízkej budúcnosti ju mať bude.

Počas víkendu sme sa snažili mládež nasmerovať na cestu života bez drog a to prostredníctvom zážitkových hier, zaujímavých prednášok a pozeraním náučných dokumentárnych filmov, ktoré ponúkali autentické výpovede bývalých narkomanov. Mládež veľmi dobré pozná takmer všetky druhy drog aj spôsob ich užívania. Preto sme túto informatívnu časť z podujatia úplne vynechali a zameriavali sme sa na to, čo ešte nevedeli. Ako a kedy vzniká závislosť, ako s ňou bojovať, diskutovali sme o tom, prečo človek drogovať začne a spoločne sme navrhovali možné riešenia týchto tzv. zámienok. U súčasnej mládeže je vyvinutá silná závislosť na cigaretách, 13 ročné deti bežne fajčia a zamedziť tomu vtedy, keď už sú závislí je veľmi náročné. Paradoxom je, že fajčenie v dnešnej spoločnosti je tak bežné. Nie len na tomto podujatí  sa snažíme deti naučiť, že chválenia hodné nie je to, že fajčia ale to, že fajčiť buď prestanú alebo ani len nezačnú. Najlepším príkladom a vzorom sme my sami – dospelí.

-rk-

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.