Я студент з України і мені потрібна допомога

Týždňový tábor pre 20 mladých dospelých z detských domovov sme realizovali v júli v Bratislave v priestoroch diagnostického centra v Záhorskej Bystrici. Toto miesto sme zvolili cielene, nakoľko aktivity, ktoré sme mali pripravené sa viazali na mesto Bratislava. Počas podujatia sme sa zamerali hlavne na vzdelávanie detí v oblasti hľadania si zamestnania.

V deň príchodu sme sa zoznámili formou interaktívnych hier a stanovili sme si pravidlá fungovania, zároveň sme priblížili program na celý týždeň. Na ďalší deň sme chceli využiť pekné počasie a tak sme celý deň strávili na kúpalisku Zlaté Piesky, kde sme s deťmi mali priestor neformálne sa porozprávať a bližšie sa zoznámiť. Večer prišiel pán doktor Mikloško a pre deti si pripravil prednášku na tému rodičovstvo. Počas večernej opekačky sme mali možnosť zoznámiť sa s deťmi bližšie a rozprávať sa aj individuálne o tejto téme.

Ďalší deň sme hrali hru „voľby“, kde si deti cvičili najmä argumentačné a prezentačné zručnosti, ale osvojili si aj základné politické vedomosti. Poobede sme mali exkurziu v NRSR, prehliadku mesta so sprievodkyňou a turistickým vláčikom a večer sme išli na exkurziu do nocľahárne DePaul. Bol to pre nich odstrašujúci zážitok, keď sme sa rozprávali o ich pocitoch, tak sa všetci zhodli na tom, že by tam nikdy nechceli skončiť. Dokonca tam spoznali aj iných domovákov a to ich vystrašilo ešte viacej.

Streda bola zameraná na pracovný trh, ráno prišiel pán z firmy Profesia, ktorý si pre deti pripravil interaktívnu prednášku, poobede sme sa rozdelili na dve skupiny a navštívili sme spoločnosti skupiny ZSE a spoločnosť Mondelez European Business Services Centre s.r.o., kde si deti mohli vyskúšať reálny pracovný pohovor. Večer sme sa venovali finančnej gramotnosti, prišla medzi nás pani z Partners Group.

Vo štvrtok sme pre deti pripravili mestskú hru, ktorá bola zameraná na nácvik komunikačných zručností, orientačných schopností a poznávania dominantných a dôležitých budov v Bratislave. Potom deti mali možnosť vyskúšať si kyvadlový zoskok z mosta Lafranconi, ktorý sa im veľmi páčil a preto si ho niektorí vyskúšali aj dvakrát. O pol noci sme mali nočnú hru, ktorej cieľ bol v Mariánke na pútnickom mieste. Posledný deň sme si dlhšie pospali a urobili sme si výlet loďou na hrad Devín. Večer sme si opekali a neformálne lúčiace rozhovory končili v neskorých nočných, až ranných hodinách.

Posledný deň sme si dali spätnú väzbu, porozprávali sme sa o ich očakávaniach pre naše ďalšie aktivity a so slzami v očiach sme sa rozlúčili  S väčšinou detí sme stále v kontakte a veľmi sa tešíme na ďalšie aktivity, spoločné zážitky a nové priateľstvá.

Celý pobyt sme mohli zrealizovať vďaka Nadácii ESET, ktorá nám poskytla na tento pobyt finančný dar vo výške 2.000,-€. Ďakujeme.

Milka Bezáková, Majka Soboličová, Dušan Fraňo, Evka Périová
Vedúci tábora

sos tabor 2014 002sos tabor 2014 004sostabor 2014 001sostabor 2014 002sostabor 2014 003sostabor 2014 006sostabor 2014 005sos tabor 2014 001

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.