Я студент з України і мені потрібна допомога

Po tom, ako sme koncom roku 2013 rozbehli projekt SOS pre mladých dospelých v siedmych slovenských mestách, sme program mentoringu pre mladých ľudí po ukončení ústavnej starostlivosti spustili aj v bratislavskom kraji. Od 1. mája 2014 môžu mladí dospelí po odchode z detského domova vyhľadať služby dvoch mentorov a jedného psychológa  aj v centrále spoločnosti Úsmev  ako dar v Bratislave.

Ročne detské domovy z dôvodu plnoletosti opúšťa cca. 450 detí. Ich východisková situácia vôbec nie je závideniahodná. Musia si zabezpečiť základné existenčné potreby, zaradiť sa do spoločnosti a nájsť si pracovné uplatnenie bez podpory rodiny, ktorá je v ich živote často prítomná len okrajovo. Nemôžu sa spoľahnúť ani na širšie sociálne väzby, ktoré sa zvyčajne obmedzujú na kamarátov z domova. Takto „vybavený“ mladý človek sa ocitá pod veľkým tlakom a neraz sa stane, že nároky, ktoré na neho nová situácia kladie, nezvláda. Aj preto sme sa rozhodli  náš SOS program pre mladých dospelých, ktorý realizujeme už  11 rokov, rozšíriť o projekt mentoringu.

Cieľom tohto projektu je poskytnúť mladým ľuďom z detských domovov podporu v procese osamostatňovania sa, integrácie do spoločnosti a uplatnení sa na trhu práce. Zdanlivo všedné veci ako vedenie domácnosti,  finančné hospodárenie, získanie a udržanie si pracovného miesta a nadväzovanie primeraných sociálnych vzťahov môžu pre nich predstavovať náročné prekážky. Podľa výpovedí samotných mladých dospelých sa ich problémy koncentrujú okolo niekoľkých základných oblastí: zamestnanie a s tým súvisiace finančné zabezpečenie, bývanie, schopnosti nutné pre život mimo zariadenia a ťažkosti pri partnerských vzťahoch a vzťahoch s rodinou. Práve v riešení uvedených tém im budú nápomocní naši mentori a psychológ. Už samotná prítomnosť niekoho kompetentného môže pre mladého človeka v nestabilnej životnej situácii predstavovať pevný bod a oporu pri hľadaní pozitívnych východísk.

„Vnímam to tak, že mentor by nemal byť len odborníkom, ale aj akýmsi skúsenejším a  zorientovanejším priateľom, ktorý mladému človeku po odchode z domova pomôže prestáť to náročné obdobie, kým sa ‘vo svete zabýva’. Psychická podpora je rovnako dôležitá ako tá praktická. V niektorých prípadoch možno ešte dôležitejšia. A pre tú je nevyhnutná menej aj tá formálna rovina vzťahu,“ vysvetľuje jedna z mentoriek projektu Emília Bezáková.

Je potrebné, aby špecializovaní odborníci – mentori začali s mladými ľuďmi pracovať ešte počas ich pobytu v domove. Len tak sa im podarí zmierniť dramatický prechod zo známeho, inštitucionálneho prostredia do otvoreného spoločenského priestoru. Príprava mladých dospelých na odchod z detského domova je tou najlepšou prevenciou pred ich zlyhaním.

Projekt mentoringu pre mladých dospelých z bratislavského kraja potrvá do októbra 2015.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.