Я студент з України і мені потрібна допомога

Historická radnica v Košiciach v nedeľu 29. marca 2015 otvorila svoje brány pre viac ako 450 hostí, priaznivcov, spolupracovníkov, podporovateľov talentov detí z detských domovov a krízových stredísk Východného Slovenska. Centrom pozornosti neboli organizátori, ale samotné deti. Deti a mládež, ktoré na doskách, čo znamenajú svet, prezentovali seba, svoj talent a v neposlednom rade i domov, kde žijú.

Potlesk publika a potľapkanie režiséra v zákulisí im boli najväčšou odmenou.
Nám, organizátorom, už neostáva nič iné len poďakovať sa všetkých, ktorí sa o to pričinili, samotným deťom, vychovávateľom, riaditeľom z 18 detských domovov a krízových stredísk, spolupracovníkom, Ing. Stanislavovi Kertysovi z firmy IMAGE SK, s.r.o., priaznivcom z Boutique Hotel Bristol v Košiciach, z Gastronomy Group, s.r.o. a z Tramtaria Slovakia, s.r.o., Martinovi Keresztveyovi z picturkey.com a mestu Košice.

 

Dvadsiaty piaty rok v živote človeka predstavuje určitú etapu premeny od dieťaťa po dospelého. Človek sa viac zamýšľa nad budúcnosťou, formuje svoje názory a postoje, hľadá cestičky k vlastnej spokojnosti. Ak však má dvadsaťpäť rokov podujatie predstavuje to veľkú zodpovednosť pre realizátorov pri vytváraní vhodného zázemia pre prezentáciu detských umeleckých vystúpení, a taktiež veľkú vďaku tým, ktorí sa na tejto každoročnej tradícií podieľali.
Podujatím s takou dlhoročnou tradíciou  je i podujatie Najmilší koncert roka!

Veríme, že i tie nasledujúce ročníky budú tak vydarené alebo lepšie ako bol tento!

 

Martina Dulebová
Koordinátor detských a dobrovoľníckych programov

 
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Programu základných práv a občianstva Európskej únie.

Logo EU flag for RM

 

 

Logo Roma Matrix

 

 

NKR KE 2015 002NKR KE 2015 003NKR KE 2015 004NKR KE 2015 005NKR KE 2015 007NKR KE 2015 008NKR KE 2015 009NKR KE 2015 010NKR KE 2015 011NKR KE 2015 013NKR KE 2015 014NKR KE 2015 015NKR KE 2015 016NKR KE 2015 017

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.