Я студент з України і мені потрібна допомога

Šamorín, 12.6.2019 – V športovom centre v Šamoríne-Čilistove sa včera uskutočnil v poradí už 29. ročník Celoslovenských športových hier detí z centier pre deti a rodiny. Víťazom sa stalo opäť Centrum pre deti a rodiny v Necpaloch s počtom bodov 151. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Na druhom mieste skončilo Centrum pre deti a rodiny Trenčín – Zlatovce s dosiahnutým počtom bodov 128, tretie v poradí, s počtom bodov 111 skončilo Centrum pre deti a rodiny Svidník. Účastníci si preverili svoje sily a športové zručnosti v atletických disciplínach – beh na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou. Súťaž v atletických disciplínach v Čilistove nadväzovala na predtým uskutočnené športové loptové hry: volejbalový turnaj v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise organizovaný v Ružomberku a futbalový turnaj, ktorý sa konal v Hybe.

 Celkovo sa do práve skončeného ročníka športových hier zapojilo spolu 840 detí z centier pre deti a rodiny, pričom v celoslovenskom kole súťažilo 500 detí z 52 centier. „Teší nás takýto masový záujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o šport a taktiež že neustále rastie. Je to pre nás povzbudenie a motivácia do ďalších ročníkov. Súčasne chcem poďakovať partnerom a spoluorganizátorom športových hier za pomoc a podporu, ktorú si veľmi vážime,“ hovorí PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD).

Športové hry sa v tomto ročníku konali vo všetkých 8 krajoch na Slovensku. Určené sú pre štátne Centrá pre deti a rodiny, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín. Najlepší mladí športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v Maďarskej republike a termín konania je stanovený na september 2019 za účasti súťažiacich z Českej republiky, Slovenska a Maďarska.

Generálnym partnerom športových hier je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny do jednotlivých kôl. Nestlé je súčasne spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), Fórom riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny aj jeho spoluorganizátorom. Spoločnosť Nestlé Slovensko dlhodobo podporuje aktivity vedúce k zdravému životnému štýlu, zamerané predovšetkým na deti. Preto sme veľmi radi, že môžeme byť stabilným partnerom aj tohto mimoriadne úspešného projektu. Vieme, že nadchnúť deti pre šport v súčasnosti vôbec nie je ľahké. O to viac patrí naša vďaka organizátorom, ktorým sa stále darí udržať záujem detí vo veľkom počte,“ hovorí Ľubica Novotná zo spoločnosti Nestlé.

Za umožnenie organizácie Športových hier a poskytnutie atletického štadióna ďakujeme NADÁCII X-BIONIC SPHERE.

Športové hry 2019 Športové hry 2019 Športové hry 2019

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.