Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava 12. marec 2015  Organizácia Úsmev ako dar sa dlhodobo venuje podpore detí a mladých ľudí z detských domovov a náhradných rodín. A k tomu patrí aj dobré vzdelanie. Preto už po 20. krát udelila 56 z nich finančnú podporu, ktorá im pomôže pokryť náklady spojené s ich štúdiom. Keďže vyrastajú bez rodinného zázemia a podpory, vzdelanie je pre nich to najdôležitejšie, čo im vie zabezpečiť lepšiu budúcnosť.

V rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporuje Úsmev ako dar už 8 rokov deti z detských domovov a náhradných rodín.  Prostredníctvom štipendií im poskytujú odrazový mostík k lepšiemu vzdelaniu a tým aj k lepšej budúcnosti. „Vzdelanie je dôležitým krokom, ktorý ovplyvňuje budúcnosť človeka. Jeho hodnotu nám sprostredkúva väčšinou rodina. No tieto deti ju nemajú. Preto ich chceme, spolu s naším partnerom Nadáciou Slovenskej sporiteľne, aspoň takto podporiť  a tým im dopomôcť k tomu, aby sa im lepšie žilo,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá sama vyrastala v detskom domove a teraz pomáha deťom s rovnakým osudom.  

Jednou z podporených študentiek je aj Ildikó Szajková, ktorej učaroval tanec a nevzdala sa ho aj napriek svojmu zhoršenému zdravotnému stavu. „Po odchode z detského domova som zistila, že moje vzdelanie nestačí. Vždy som mala rada umenie, a preto som začala študovať okrem hry na klavír aj tanec. A neprestala som aj napriek diagnostikovanej Crohnovej chorobe, s ktorou bojujem doteraz. Štipendium mi pomôže pokryť cestovné náklady, diétnu stravu a aj školské pomôcky,“ hovorí Ildikó. Jej príbeh má šťastný koniec, keďže sa už čoskoro zaradí do pedagogického zboru a bude na základnej umeleckej škole učiť malé deti herectvo.

Vzdelanie deťom z detských domovov a náhradných rodín zabezpečí nielen lepšiu budúcnosť, ale zároveň im pomôže zvýšiť ich sebavedomie. Sú odvážnejšie, istejšie samé sebou, keďže je to niečo, čo dosiahli vlastnými silami. Mnoho z nich nezabúda ani na tých, vďaka ktorým sa mohli postaviť na vlastné nohy. „Stará sa o mňa babička, ktorá je už v pokročilom veku. Nesmierne ma podporuje, aby som vyštudoval strednú školu. A je to aj môj cieľ. Po jej absolvovaní by som sa rád dostal na výšku a potom, až si nájdem dobré zamestnanie, sa postarám ja o ňu tak, ako sa ona teraz stará o mňa, aj keď sama má málo,“ hovorí  Lukáš Tribula.

Dlhoročným partnerom Úsmevu ako dar pri realizácii programu Vzdelávaním k úspechu je Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá tento roka venovala 15.000 EUR na tento účel.  „Vzdelanie je to najcennejšie, k čomu môžeme mladým ľuďom pomôcť. Vedomosti im otvárajú bránu do života a vytvárajú predpoklady pre lepšiu budúcnosť. Som presvedčený, že tieto peniaze sú použité tým najsprávnejším spôsobom a získajú ich tí, ktorí majú skutočný záujem o vzdelanie,“ uviedol Štefan Frimmer, riaditeľ odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

 

stipendia 2015 001stipendia 2015 002stipendia 2015 003stipendia 2015 005stipendia 2015 007

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.