Я студент з України і мені потрібна допомога

Väčšina manželov dlho uvažuje o rozhodnutí podniknúť prvý krok k prijatiu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti. Myšlienka sa podobá malému semienku, ktoré rastie a naberá energiu. U niektorých párov je motivácia podmienená altruistickým založením ich osobnosti a u iných párov to vychádza z ich prirodzenej túžby po dieťati. Perspektívni náhradní rodičia by mali pred zrealizovaním svojej túžby zhodnotiť svoju situáciu, posúdiť svoje postoje k sebe navzájom, súčasný rodinný život ale aj svoj spoločenský život.

Stať sa rodičom dieťaťa, ktoré sa narodilo iným rodičom bez cielenej prípravy môžeme prirovnať ku kúpe šiat alebo obleku bez skúšania. Koľkí z vás to tak robia? Prídete domov a zistíte, že oblek nevyzerá dobre alebo šaty vám nesedia. Čo urobíte? Vrátite nechcený tovar? Cítite sa sklamaný, zo zlého rozhodnutia? Čo ak vám v predajni nezoberú tovar naspäť? Nahneváte sa? Šaty či oblek odhodíte alebo si ich zavesíte do skrine?

Pred každou novou skúsenosťou, či už je to nová práca, manželstvo alebo narodenie dieťaťa, máme nejaké predstavy, ako sa zhostíme novej úlohy. Prijať do svojej rodiny dieťa iných rodičov je náročná životná úloha, ktorú si treba vyskúšať na nečisto a pripraviť sa na príchod nového dieťaťa. Pretože priveľký oblek v predajni možno vrátite, ale dieťa nie je tovar, ktorý si možno vypožičať, vyskúšať a zasa vrátiť!

Možno by vám pri vašich úvahách a obavách mohli pomôcť ľudia, ktorí prechádzajú rovnakou križovatkou alebo sa už rozhodli. Výcvikový program PRIDE ponúka možnosť vyskúšať a uvedomiť si vlastné silné stránky ale i potreby súvisiace s náhradnou starostlivosťou o deti, či osvojením dieťaťa.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.