Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 24. – 26. júna zorganizoval Úsmev ako dar motivačný pobyt pre deti z náhradnej starostlivosti, ktoré tento rok postúpili na záverečnú celoslovenskú prehliadku Najmilšieho koncertu roka. Deti, ktoré sa svojím umeleckým talentom prebojovali z regionálnych kôl až do Bratislavy, si po niekoľkomesačnej príprave a vystúpení v divadle Heineken Tower Stage 6. júna mohli oddýchnuť v účelovom zariadení kancelárie NR SR Častá – Papiernička.

Tento pobyt deťom priniesol vytúžený relax, zábavu, nové priateľstvá, ale aj čosi iné. Mohli sa tu naučiť, že vynaložené úsilie sa nestratí a že „pláci predchádza práca“.
Už v marci 2013 sa začali regionálne kolá prehliadky umeleckých vystúpení detí z detských domovov Najmilší koncert roka. Deti svoje spevácke, tanečné, hudobné či dramatické čísla začali nacvičovať ešte skôr, takže keď prišli začiatkom júna do Bratislavy, mali už za sebou dlhý a náročný tréning. No ich námaha, rozhodne, nebola márna. Priniesla svoje plody v podobe ocenenia priamo v divadelnej sále, kde mladí umelci zožali vďačný potlesk, ale aj v podobe trojdňového pobytu v prírode.
V rekreačnom zariadení v Častej – Papierničke sa stretlo 85 detí z 15 detských domovov z celého Slovenska. Hneď v pondelok večer sa začali prípravy na hlavný program podujatia – celodennú súťaž s desiatimi súťažnými disciplínami. Aby sa deti osmelili a navzájom sa lepšie spoznali, boli rozdelené do tímov losovaním. Dokonca aj vychovávatelia si losovali, ku ktorému súťažnému družstvu sa pridajú. Počiatočné rozpaky vystriedala dôvera a zápal pre vec, čo sa ukázalo na druhý deň, pri samotnej súťaži. Deti stratili zábrany a z neznámych rovesníkov sa po chvíli stali nielen horliví spolubojovníci, ale i odhodlaní kamaráti. Vychovávatelia z jedného detského domova sa svedomito starali o deti z iného detského domova a zžili sa so svojimi družstvami natoľko, že neváhali spontánnymi prejavmi radosti oceniť ich úspechy. Utorkové zápolenie jednoznačne ukázalo, že sa všetci dokážu baviť spoločne, bez zbytočného prihliadania na to, odkiaľ prišli alebo aký prízvuk počuť v ich reči. Desať vedomostných, tvorivých, športových a umeleckých disciplín dalo súťažiacim poriadne zabrať. Precvičili si tu svoju zručnosť, odvahu, súdržnosť, vynaliezavosť a imagináciu. Vyhrali všetci – tí, čo získali najviac bodov, aj tí, ktorým sa bodov ušlo o niečo menej – pretože spolu prežili deň plný zážitkov a radosti. Každé dieťa, prvé či posledné, dostalo sladkú odmenu.
Večer pokračovalo stretnutie pripomienkou Najmilšieho koncertu roka. V rámci programu „Domov baví domov“ oprášili deti v svoje umelecké čísla a predviedli ich svojim kolegom ešte raz.  No novovzniknuté priateľstvá priniesli aj nové vystúpenia. Dokopy sa dali deti z rôznych domovov a spoločne na gitarách zahrali dohodnutú skladbu.
„V utorok nám celý deň pršalo, takže aktivity, ktoré sme plánovali na von, sme museli preniesť dovnútra. Najskôr sme z toho boli smutní, ale to, čo sa spočiatku javilo ako nevýhoda, sa nakoniec ukázalo ako výhoda. Mali sme k sebe všetci ešte bližšie. Zdieľali sme jeden priestor, boli sme bok po boku, jeden vedľa druhého. A keď už ste vedľa seba, tak sa snažíte, aby vám bolo spolu dobre,“ dodáva s úsmevom Mária Soboličová z Úsmevu ako dar.  
Posledný deň pobytu bol dňom vyhodnotenia súťaže a, samozrejme, aj dňom lúčenia. Ak sa deti navzájom zoznamovali ľahko, lúčili sa, naopak, ťažko. Túžba opäť sa stretnúť a  znovu spolu zažiť niečo podnetné bude pre nich určite motiváciou aj do budúceho ročníku Najmilšieho koncertu roka. Dnes už vedia, že to nebude zadarmo, že kvôli tomu budú musieť niečo urobiť, snažiť sa a trénovať, ale poznajú aj pocit naplnenia z toho, keď sa to podarí.
Deti prišla do Častej – Papierničky povzbudiť tiež podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová. Všetkým nádejným umelcom priniesla podpisové karty a CD-čka speváka Ega, ktorý je pre deti z domovov veľkou inšpiráciou.
Pobyt v Častej – Papierničke podporili Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Národná rada SR, za čo im spoločnosť Úsmev ako dar úprimne ďakuje. V mene svojom aj mene všetkých detí, ktoré tu strávili bezstarostný a spolupatričnosťou naplnený čas.

papiernicka deti 2013 002papiernicka deti 2013 003papiernicka deti 2013 005papiernicka deti 2013 006papiernicka deti 2013 010papiernicka deti 2013 008

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.