Я студент з України і мені потрібна допомога

Úloha náhradného rodiča si vyžaduje využívať svoje silné povahové stránky, schopnosti a možnosti a využívať pomoc tímu. Naše silné povahové stránky sa prejavujú hlavne v ťažkých situáciách. Noví náhradní rodičia potrebujú:

 • trpezlivosť a zmysel pre humor,
 • čestnosť a nádej,
 • angažovanosť a srdečnosť,
 • zdravý rozum a optimizmus.

Schopnosti potrebné pre náhradnú výchovu sa dajú postupne získavať, sú to predovšetkým tieto:

 • pochopenie toho, aké môžu byť príčiny a význam správania sa dieťaťa,
 • schopnosť požiadať o pomoc, využívať pomoc,
 • vedieť pristupovať k deťom ako k jedinečným individualitám,
 • schopnosť tešiť sa aj z malých úspechov.

Náhradní rodičia sa môžu pri realizácii svojich nápadov spoľahnúť na ľudí a inštitúcie, s ktorými sa môžu podeliť o svoje problémy. Podporu im môžu poskytnúť:

 • vychovávateľa detského domova,
 • kurátor sociálneho úradu,
 • združenia náhradných rodičov,
 • profesionální poradcovia, napr. aj pracovníci SPDDD ÚaD,
 • rodinní priatelia,
 • cirkevné a iné záujmové organizácie.

Deti v náhradnej starostlivosti si niekedy vytvárajú ilúzie o pôvodnej rodine, ktorá nemala tie vlastnosti, ktoré sa dieťaťu nepáčia v náhradnej rodine. Môžu si predstavovať, že ich biologická matka je krásna a bohatá pani, ktorá im kupovala nádherné šaty a nikdy ich netrestala. Deti si niekedy vytvárajú tieto predstavy, aby poukázali na bolesť, ktorú poznali v osobných vzťahoch, napr. že ich vymenili pri narodení a vyrastali v nesprávnej rodine. Deti si často vytvárajú fantázie aj o novej rodine, ktorú ešte nepoznajú.

 • Predstavy, že nie sú milované: ′Nová rodina ma nikdy nebude milovať, lebo ma ešte nik nemiloval.′
 • Fantázie o odmietnutí: ′Táto rodina ma pošle určite preč.′
 • Predstavy ideálnej rodiny: ′Ak budem dlho čakať, dostanem sa do vysnívanej rodiny.′

Všetky deti radi fantazírujú. Deti v náhradnej starostlivosti si môžu namýšľať o svojich rodičoch, napr.:

 • ′Ak by nebol matkin šéf taký tvrdý, matka by nás nebila.′
 • ′Mamina ma naozaj miluje, ale nemôže ma navštíviť, lebo je veľmi ďaleko.′
 • ′Otec chce, aby som s ním začal nasledujúci mesiac bývať a kúpi mi bicykel.′

Náhradný rodič by si mal vypracovať plán, ktorý pomôže pri zvládnutí pocitov tohto druhu a fantázií dieťaťa. Pri pomoci dieťaťu musí zohľadňovať svoje vlastné možnosti, schopnosti a dostupné pomocné zdroje.

Pracovníci SPDDD ÚaD pomáhajú a sprevádzajú náhradné rodiny aj po príchode dieťaťa. Majú skúsenosti s vypracovávaním plánov pre prácu s deťmi. Na základe 5 ročných skúseností tím odborníkov pre náhradnú starostlivosť o deti v rámci komplexného programu PRIDE odporúča využiť hlavne:

Trpezlivosť – uvedomiť si, že to bude trvať určitý čas, kým si dieťa uvedomí, že každodenný život v rodine je dobrý – nie síce taký, ako jeho ideálne predstavy, ale dobrý.
Vedomosti – uvedomenie si, že čas a vývin pomôžu dieťaťu. Väčšina detí vyrastie z fantazírovania, ak sa to nestane, treba sa obrátiť na odborníka.
Poradenstvo – staršie deti, ktoré stále zotrvávajú v nereálnych predstavách, môžu potrebovať profesionálne poradenstvo.
V takejto atmosfére sa postupne budujú a rozvíjajú vzťahy a to je v náhradnom rodičovstve najcennejší poklad – vybudovať vzťahy založené na láskavom prijímaní dieťaťa takého, aké je. Len cez láskyplné vzťahy sa vzájomne zblížia, tak že si budú dôverovať a budovať tak spolupatričnosť v láske spolu so zodpovednosťou. Dariť sa im bude vtedy, keď si uvedomia, že to, čo robia navzájom naozaj potrebujú. Ak tomu porozumejú, tak budú mať ochotu pomáhať deťom i sebe.

Nezostávať sám to je veľmi dôležitá devíza, ktorú ľudia ako náhradní rodičia ocenia. V tíme sa im všetko bude dariť lepšie riešiť. Uvidia, že tým, čím prechádzajú teraz oni, už pred nimi niekto tiež prešiel a môžu sa o tom rozprávať, prijímať rady a aj ocenenia od iných, či už náhradných rodičov alebo priateľov. Ich deti i oni potrebujú silu a pomoc, bezpečnosť a zmysel života vo svete plnom starostí a predovšetkým láskavé vzťahy navzájom sa milujúcich a rešpektujúcich ľudí.


Neobávajte sa kritiky, nebojte sa odporu, sklamaní a nedorozumení a tiež odmietania! Zamerajte sa na vzťahy, ktoré budujú rodinu. Priateľské vzťahy dávajú silu zvládnuť i takéto situácie. Všetky zážitky a skúsenosti vám môžu slúžiť k dobrému, keď pochopíte, akí ste dôležití pre dieťa.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.