Я студент з України і мені потрібна допомога

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa zmobilizovalo množstvo fyzických aj právnických osôb, ktoré promptne podali pomocnú ruku mnohým utečeneckým rodinám. Medzi nich patrí aj spoločnosť 101 Drogerie, ktorá zorganizovala zbierku hygienických potrieb pre ukrajinské utečenecké rodiny. Úsmev ako dar ich postupne daroval tým rodinám, ktoré sprevádza už od vypuknutia vojny na Ukrajine. Podporujeme ich v snahe o úplnú integráciu do našej spoločnosti a opätovného postavenia sa
na vlastné nohy. Rodiny sú sprevádzané sociálnymi a odbornými pracovníkmi Úsmevu ako dar, ktorí pracujú ako s deťmi, tak aj s dospelými.

„Aktuálne sprevádzame 66 rodín, v ktorých žije viac ako 140 detí. Viacero z nich si už našlo prácu a začínajú sa opäť stavať na vlastné nohy. Kým to bude potrebné, budeme tieto rodiny naďalej podporovať a poskytovať im odborné poradenstvo a sprevádzanie. Zbierka v 101 Drogerie bola jedným z priamych spôsobov, akým bolo možné podporiť našu činnosť s nimi. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme,“ hodnotí Mária Soboličová, manažérka pre fundraising a PR organizácie Úsmev ako dar.

Zbierka v spolupráci so 101 Drogerie fungovala na princípe darovacích košov, do ktorých mohli zákazníci vkladať zakúpenú drogériu a hygienické potreby. Koše boli umiestnené v pobočkách
po celom Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí túto aktivitu podporili, pretože len vďaka  nim sa koše počas celého trvania zbierky stále zapĺňali. Veľmi vďační sme aj herečke Lujze Šramekovej Garajovej, ktorá bola tvárou tejto zbierky a podporovala ju na sociálnych sieťach.

„Ihneď po vypuknutí konfliktu na Ukrajine a začiatku utečeneckej krízy sa aj naša spoločnosť rozhodla zapojiť do pomoci ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, svoju rodinu. Našou prioritou bolo v prvom rade nájsť organizáciu, ktorá je už dlhodobo pôsobiaca na Slovensku. Sme radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Úsmev ako dar – dlhodobo etablovanú organizáciu na pomoc ľudom v núdzi. Našim zákazníkom vo viac ako 200 predajniach po celom Slovensku sme umožnili zapojiť sa do zbierky. Som rada, že okamžite sa zapojili aj naši zamestnanci a aj náš významný dodávateľ z Chorvátska spoločnosť VIOLETA za čo im patrí veľká vďaka a uznanie,“ hovorí marketingová manažérka spoločnosti 101 Drogerie Elena Bošáková.

Zbierka pre ukrajinské rodiny je už síce ukončená, ale spolupráca pokračuje. Spoločnosť 101 Drogerie bude naďalej podporovať Úsmev ako dar produktami, ktoré budú distribuované medzi naše slovenské rodiny v núdzi. Sme radi, že máme naďalej možnosť na Slovensku zvyšovať životnú úroveň rodín, ktoré sa dostali do existenčnej krízy.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.