Я студент з України і мені потрібна допомога

BRATISLAVA – Na tohtoročnom Vianočnom benefičnom koncerte deti z detských domovov vystúpiali s umelcami ako Adela Banášová, Petra Polnišová, Gladiator, Peter Cmorík, Kristína či Gipsy.cz. Podarilo sa nám spolu s deťmi vytvoriť nový ustanovujúci rekord o najväčšie perníkové srdce, ktoré sa nakoniec vyskladalo z 2195 malých i veľkých perníkových sŕdc. Ďakujeme týmto všetkým zúčastneným domovom, ktoré nám perníky priniesli.

Koncertom sa nieslo posolstvo, že práve rodina je to, čo dieťa najviac potrebuje. Úsmev ako dar sa snaží o to, aby bolo dieťa z detského domova vrátené do svojej biologickej rodiny, ak to nie je možné, tak sa snaží pre dieťa nájsť rodinu náhradnú.

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar je najstarším benefičným koncertom na Slovensku. Už 27. ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar sa koná v piatok 4. decembra o 16.00 v PKO v Bratislave. Cieľom koncertu je najmä zviditeľniť problematiku detí žijúcich v detských domovoch a náhradných rodinách a podporiť motto spoločnosti Úsmev ako dar: “… aby každé dieťa malo rodinu“. Práve na tomto koncerte sme pred 10 rokmi inicializovali transformáciu detských domovovz internátneho typu na domovy s rodinným rypom výchovy. Na tomto koncerte začalo svoju existenciu aj veľa nasšich projektov, napr. Úsmev Sv. Mikuláša – tento projekt vyhľadáva a spája súrodencov, ktorí žujú v rozdielnych detských domovoch.

Na koncerte vystupujú umelci bez nároku na honorár, za čo im ďakujeme.Tento rok vystúpia skupiny ako Gladiátor, Gipsy.cz , spevák Peter Cmorik, či tanečná skupina Laciho Strika a Old School Brothers. Spolu s deťmi z detských domovov si zatancuje aj Adela Banášová s Petrom Modrovským.Na koncerte pre deti vystúpil i 30-násobný majster sveta v karate Roman Volák.

Adela Banášová, Petra Polnišová, Andrej Bičan, Martin Nikodým, Roman Pomajbo budú koncert moderovať.

Spolu s umelcami vystúpia deti z detského domova Hriňová, Topolčany, Medzilaborce, Šarišské Michaľany, Nová Baňa, Brána do života a odchovanci domovov Atila Szajko, Lacko Bubnátr. Deti si zaspievajú spolu s Kristínou, Mirkou Partlovou a Jankom Slezákom.

Predchádzajúcich 26 ročníkov koncertu sa zúčastnilo už spolu tamer 30-tisíc detí z detských domovov. Na koncerte majú možnosť stretnúť svojich priateľov a častokrát je to jedná z mála príležitostí, keď sa stretnú aj so súrodencami, ktorí žijú vo vzdialených detských domovoch.

Počas koncertu prevezmú Cenu detského Úsmevu pod záštitou Milana Rúfusa „anonymní ľudia“ ktorí pomáhajú deťom a rodinám. Cena sa odovzdáva v troch kategóriách – osvetová pomoc, konkrátna pomoc a systémová pomoc. Ceny prídu odovzdať Marián Labuda, Elena Vácvalová a Iveta Malachovská.

Konkrétna pomoc:

Cenu si prevzala vychovávateľka z Detského domova Jesenské, pani Mária Borbajová , ktorá pri odovzdávaní nezabudla aj na svojich kolegov a vyzdvihla prácu všetkých vychovávateľov v detských domovoch.

Osvetová pomoc:

Cenu si prevzal pán Jozef Hašto, autor knihy Vzťahová väzba

Systémová pomoc:

Cenu si prevzal farár Marián Kuffa z Inštitútu Krista Veľkňaza zo Žakoviec, za neoceniteľnú prácu pre ľudí bez domova, osamelé matky z deťmi, postihnutými.

Ďakujeme všetkým partnerom, dobrovoľníkom, pomocníko, ktorí nám pomáhajú organizovať tento koncert a vďaka ktorým môže mať aj prívlastok BENEFIČNÝ.

Špeciálne ďakujeme: Bratislavkému informačnému a kultúrnemu stredisku, produkčnej spoločnosti MAYA, spoločnostiam Q-99, Pyra, Slovenskej televízií, pánovi Danielovi Šichmanovi az scénu, celému realizačnému štábu a v neposlednej rade scénaristovi a režisérovi zároveň, Danielovi Danglovi.

Fotky z tohtoročného koncertu:

Andrea Hajdúchová

Foto: Minuloročný koncert 2009

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.