Я студент з України і мені потрібна допомога

Centrum MAK v Trnave sa rozhodlo zapojiť do ojedinelého projektu ′Tri dni pre hrdinov′, ktorý je programov cezhraničnej spolupráce 4 krajov (Trnavského, Trenčianskeho, Zlínskeho a Jihomoravského) a prispieť tak k zviditeľneniu ′hrdinskej′ dobrovoľníckej práce, no najmä spríjemniť rómskym obyvateľom Coburgovej ulice tri júnové dni, konkrétne, 16. – 18. júna.

V stredu 16. júna chceme aktivitou, nazvanou Cesta rozprávkovým Coburgovom, dodatočne osláviť s deťmi z Coburgovej ulice ich sviatok (Deň detí), dať im tak možnosť odreagovať sa, zahrať spoločne so svojimi rodičmi rôzne hry na stanovištiach rozmiestnených po Coburgovej ulici, a prehĺbiť tak vzájomné vzťahy.

18. júna máme v pláne ′Výstavu fotografií′ z aktivít Centra MAK, ktorá bude spojená s ich bezplatnou distribúciou. Výstava fotografií bude spríjemnená koncertom miestnej kapely Gypsy Titanic. Týmto spôsobom chceme obyvateľom Coburgovej ulice sprostredkovať kultúrne podujatie so živou hudbou v ich prirodzenom prostredí.

Poznámka: Coburgova ulica je sociálne vylúčenou oblasťou, obývajú ju zväčša Rómovia. Centrum MAK sa v tejto lokalite venuje deťom predškolského veku, pre ktoré realizuje krúžky a dospelým poskytuje sociálne poradenstvo.

Autor: Janka M.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.