Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar organizuje v spolupráci so spoločnosťou VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. výtvarnú súťaž pod názvom „Moje vysnívané auto“. Súťaže sa majú možnosť zúčastniť detské domovy z celého Slovenska. Projekt slúži na podporu výtvarného talentu detí, aktívneho trávenia voľného času. Pre víťazov sú pripravené zaujímavé ceny.

Súťaž trvá od 3.09 do 15.12.2007, pričom kresby treba zasielať do 30.09.2007.
Zo všetkých kresieb bude v novembri 2007 vybraných 20 víťazných, ktoré budú uverejnené v kalendári spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. na rok 2008. (Vek autorov a technika kresby sú bez obmedzenia).

Autori víťazných kresieb sa 8.12.2007 zúčastnia špeciálneho Mikulášskeho programu (v rámci ktorého navštívia spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. a tam budú ocenení za ich autorskú prácu), získajú MP3 prehrávač a balíček výtvarných pomôcok.

„Nikto nevie čoho je schopný dovtedy, než to skúsi…“

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.