Я студент з України і мені потрібна допомога

„Aj ja zvládnem byť dospelým“ je názov projektu, ktorý realizuje regionálna pobočka Úsmevu ako dar v Prievidzi v spolupráci s Nadáciou Hodina deťom. Ide o projekt v rámci programu SOS Úsmevu ako dar na podporu samostatného života mladých dospelých z detských domovov.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti životných zručností a systematická príprava na samostatný život prostredníctvom zážitkových aktivít formou víkendových pobytov, jedného viacdňového pobytu a individuálnych návštev. Chceme podporovať najmä sociálne a komunikačné zručnosti, schopnosť povedať „nie“ (drogám, alkoholu a pod.), rodičovské zručnosti, hospodárenie s peniazmi, trénovať asertivitu, podporovať sebapoznávanie, prispieť k ich samostatnosti pri vybavovaní na úradoch, pri písaní životopisov, v rámci vstupu do zamestnania napr. pri pohovore, začlenenia sa do nového kolektívu, prostredia, vysporiadanie sa so zmenou režimu a nárokov a schopnosť niesť zodpovednosť za rozhodnutia. Na záver im poskytneme kontakty na organizácie, agentúry, centrá a jednotlivcov, na ktorých sa môžu v prípade potreby obrátiť. Po skončení budeme mladým dospelým naďalej poskytovať sociálne poradenstvo a sprevádzať ich pri prechode do samostatného života. Plánujeme tiež zriadiť aj svojpomocné skupiny, kde si „domováci“ budú môcť radiť navzájom.

Prvý víkendový pobyt sme zrealizovali 1. – 3. decembra 2006 pri Prievidzi. K zapojeniu do projektu boli oslovené detské domovy v Trenčianskom regióne. Na výzvu zareagovali 3, a tak sa prvého pobytu zúčastnilo 15 mladých ľudí z Adamovských Kochanoviec, Myjavy, Považskej Bystrice a 3 z rodín z Prievidze a Handlovej. Zamerali sme sa najmä na zmapovanie očakávaní účastníkov, čo by sa chceli dozvedieť, s čím prišli a s čím by chceli zo stretnutia odchádzať. Pozvali sme 3 odborníkov, ktorí pracujú so životnými zručnosťami a prostredníctvom zážitku a modelových aktivít sme hovorili o témach ako sú: tímová práca, ciele do života, sebaprezentácia, podmienky získania práce. Dúfame, že stretnutie bolo hlavne motivačné a bolo plnohodnotne stráveným časom. Za všetko snáď hovorí vyjadrenie jednej zo zúčastnených: „…spoznala som nových ľudí, tento víkend mi dal veľa skúseností. Som rada, že som toto mohla prežiť.“

autor: SPDDD UaD, Prievidza

foto: SPDDD UaD, Prievidza

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.