Я студент з України і мені потрібна допомога

Dá sa niekde dobre najesť, napiť a zároveň urobiť dobrý skutok? Áno, dá. V týždni od 5.5.2014 do 11.5.2014 sa v Košiciach uskutoční unikátny projekt „Aj my prispievame“ ktorého cieľom je vyzbierať prostredníctvom predaja špeciálnych jedál a nápojov finančné prostriedky na pomoc deťom z detských domovov a rodinám v kríze.

Myšlienka projektu AjMyPrispievame vznikla pred 3 rokmi. Tento ročník je však unikátny hlavne v tom, že sa spoja konkurenčné bary a reštaurácie s jednotným cieľom pomôcť.

„Je pre nás veľkou cťou, a zároveň výzvou, spolupracovať na dobrej veci s najlepšími podnikmi v našom meste Košiciach. Dôverujeme majiteľom, ktorí za nimi stoja. Zároveň si nesmierne vážime, že spoločnosť Úsmev ako dar našej myšlienke uverila a poskytla nám možnosť spolupracovať s nimi. Dôverujeme ľuďom, ktorí za spoločnosťou „Úsmev ako dar“ stoja v pozadí, a väčšinou na báze dobrovoľníctva venujú všetok svoj čas a prostriedky bezmocným a odkázaným na pomoc. Dôverujeme aj vám všetkým, milí priatelia, hostia, zamestnanci, spolupracovníci, dodávatelia, že vďaka vám sa nám podarí priviesť dobrú myšlienku až do úspešného konca,“ povedala Ing. Karolína Bortáková, riaditeľka spoločnosti GASTRONOMY Group s.r.o.

Počas tohto dobročinného týždňa každý zúčastnený podnik pripravil pre svojich hostí špeciálnu ponuku, nápojov aj jedlá, a z každej z týchto vybraných položiek pôjde 0,80 Eur na podporu činností a projektov Spoločnosti Úsmev ako dar.

„Veľa detí dnes na Slovensku nežije spolu so svojou mamou, otcom.  Úsmev ako dar robí všetko preto, aby čo najviac rodín spojil opäť dokopy a hlavne aby deti vyrastali pri svojich biologických rodičoch. Niekedy tomu stačí málo. Preto sa veľmi tešíme z projektu Ajmyprispievame a ďakujeme organizátorom, že sa rozhodli podporiť práve nás a našu činnosť vďaka ktorej budeme vedieť pomáhať rodinám a deťom v Košickom kraji,“ poďakoval Tomáš Cehlár, marketingový manažérSpoločnosti Úsmev ako dar.

Prečo … ABY KAĎÉ DIEŤA MALO RODINU. 

Zapojené bary:
Jazz Košice, Kováčska 39, Košice
Retro cult club, Kováčska 49, Košice
Rokoko, Gorkého 9, Košice
Lobby Bar, Aupark, Košice
Jazz Café, Atrium Optima, Košice
Geronimo grill & bar, Atrium Optima, Košice
Olive Pizza Restaurant, OC Cassovia, Košice
Schalkház, Hlavná 74, Košice
Olive Pizza Restaurant, Atrium Optima, Košice

Viac informácií nájdete na stránke https://www.facebook.com/AjMyPrispievame

Úsmevácke príbehy, ktoré potrebujú Vašu pomoc:

LENKA
Lenka žila od svojich 7 rokov v detskom domove na východnom Slovensku.  Po dovŕšení 18 rokov nemala kam ísť, a preto ju prichýlilo Krízové centrum v Košiciach. Po niekoľkoročnom pobyte v krízovom centre si našla partnera, o ktorom dúfala,  že bude dobrým manželom a raz aj otcom jej detí.
V decembri minulého roku ju Krízové centrum muselo prichýliť opäť –  avšak už zbitú, s modrinami a pod srdcom už v tom čase nosila 2 deti. Dnes sú na svete zdravé dvojičky Janka a Dominik. Bez zázemia partnera a rodiny to má Lenka ťažké. Každé euro pomôže na plienky, umelé mlieko či každodenné prežitie…..

ŽANETA & MICHAL
Žaneta a Michal žili so svojimi dcérami v malej dedine blízko Gelnice. Michal ich pred  5 rokmi opustil a prestal sa o ne úplne zaujímať. Mama Žaneta túto situácii dlhodobo nezvládla nielen po stránke finančnej ale aj po stránke fyzickej. Situácie a problémy riešila alkoholom čo spôsobilo odobratie obidvoch detí do Detského domova na Spiši.

Dnes majú dievčatá 17 a 14 rokov. Mama sa po dvojročnej liečbe postavila na vlastné nohy, pracuje na obecnom úrade a stále ľúbi svoje deti ako aj ony ju. Staršia dcéra mala na poslednom vysvedčení v 3. Ročníku SŠ  samé jednotky, mladšia sa chystá na strednú školu. Aby sa deti mohli z Detského domova bezpečne vrátiť k matke, ich mama potrebuje mesačne 90 eur na nevyhnutnú úhradu internátu, stravného v škole a cestovného, načo jej mesačný príjem úplne nepostačuje. Iba 90 eur mesačne ju oddeľuje od toho, aby obe deti boli opäť so svojou mamou…..

MARTA
Pani Marta býva v okresnom meste na Zemplíne so svojimi 3 deťmi. Najmladšie má v týchto dňoch 10 mesiacov. Pani Marte však zistili veľmi vážnu zdravotnú diagnózu, na ktorej stabilizáciu bude dlhodobo potrebovať  50 eur mesačne, a to len na úhradu liekov. Ak chceme, aby bola zdravá a aby bojovala s touto zákernou chorobou a mohla sa riadne starať o svoje deti, ktoré miluje, každomesačná a dlhodobá pomoc je nevyhnutná k tomu,  aby tieto deti  boli čo najdlhšie so svojou mamou, ktorú tak veľmi teraz potrebujú.

bary rest

 

 

partneri

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.