Я студент з України і мені потрібна допомога

Zn.: Aby deti dobrých otcov a mami mali. Pre našich doborvoľníkov v Nitre a mladých ľudí z mesta Nitra sme pripravili zaujímavú vzdelávaciu aktivitu. Učili sme sa byť rodičmi, manželmi, manželkami, mamami a otcami.  Prostredníctvom projektu Mama a oco sme sa snažili rozvíjať ich ešte neobjavené rodičovské zručnosti.  Venovali sme sa príprave na manželstvo, založeniu si budúcej rodiny, ktorá tvorí základ spoločnosti. Posilňovali sme pozitívny vzťah mladých ľudí k manželstvu a rodičovstvu vôbec. 

Cez rôzne aktivity a hry sme ich učili prijímať a dávať lásku, budovať a udržiavať trvalé a plnohodnotné vzťahy. Takouto aktivitou chceme mladých ľudí pripraviť na manželstvo a rodičovstvo. Pretože práve slabá príprava, zrelosť, vedomosť, možno zlé rodičovské vzory sú práve jedným z činiteľov, ktoré prispievajú aj dnes k vzniku dysfunkčných rodín, nezodpovednému prístupu k zakladaniu si rodiny a nedostatočným zručnostiam pri výchove detí.

Malý projekt Mama a oco bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

mama a oco NR 002mama a oco NR 003mama a oco NR 004mama a oco NR 005mama a oco NR 006mama a oco NR 009mama a oco NR 010

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.