Я студент з України і мені потрібна допомога

Počas víkendu 22-24.3.2019 sme naštartovali prvú časť tohtoročnej Anjelskej akadémie. V obci Hronec na Horehroní sa tentokrát stretlo 55 účastníkov, pre ktorých bol počas celého víkendu prichystaný bohatý program. Účastníci si počas víkendu mohli vypočuť prednášky na tému ako je význam rodiny pre dieťa, no osvojili si aj základy motivácie a tímovej práce. V ďalšej časti si pripomenuli dôležitosť odpustenia v živote každého človeka. V programe nesmeli chýbať ani teambuildingové aktivity, pri ktorých sa prezentovali jednotlivé pobočky a anjelské tímy, ktoré sa tak snažili obohatiť a inšpirovať svojich kolegov pri ďalšej práci, no zároveň medzi sebou utužovali vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité pri práci vo veľkých tímoch.

Počet účastníkov Anjelskej akadémie neklesá, ba práve naopak. Účastníci projektu pravidelne vyjadrujú pozitívne ohlasy na daný projekt a radi sa vracajú späť. Uvedomujú si aj veľký význam vzdelávania pre svoj život, ale i pre život detí v Centrách, s ktorými dennodenne pracujú. „Každý, kto sa chce venovať  domovákom, v prvom rade pociťuje túžbu zapracovať na svojom sebarozvoji, pretože si uvedomuje, že, bez toho, aby sme poznali potreby detí, rôzne formy pomoci, ako sa s deťmi zdravo hrať a pod., nemôžeme s nimi pracovať. A v tu vidím veľký význam Anjelskej akadémie, učí nás nie len poznať potreby detí, tiež poskytuje akýsi “nástroj” ako s detskými potrebami pracovať. Dnes si domováci vysoko cenia tútorstvo a osobný čas, ktorý im venujeme,“ hovorí dlhoročná dobrovoľníčka Lucia, ktorá sama vyrastala v detskom domove a zúčastňuje sa akadémie každý rok. Účastníčka Alžbetka dodáva, že ju „veľmi citlivo zasiahlo ako domováci prežívajú zranenie a bolesti z detstva ako aj samotný fakt, že sú mnohokrát rodičmi nechcené. Prostredníctvom zážitkových aktivít spoznala detskú myseľ, ako to celé deti prežívajú a ako sa cítia“.

Jedným z hlavných cieľov projektu je skrze odborné a profesionálne vzdelávanie vytvoriť lepšie a kvalitnejšie podmienky pre fungovanie dobrovoľníckych anjelských tímov a skvalitniť a zefektívniť tak ich prácu, ktorá je veľmi dôležitá pri realizácii našich cieľov. K rovnako dôležitým cieľom Anjelskej akadémie patrí aj poskytnutie základného vzdelania z oblasti psychológie, pedagogiky či sociálnej práce, no rovnako dôležitý je aj spôsob výučby – zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť dobrovoľníkom lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

Dlhoročným partnerom Anjelskej akadémie je Nadácia Volkswagen Slovakia, bez podpory ktorej by sme projekt nemohli realizovať.

Podujatie bolo podporené aj z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Programy pre mládež 2014-2020 – ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Anjelská akadémia Anjelská akadémia Anjelská akadémia AA 2019 7Anjelská akadémia

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.