Я студент з України і мені потрібна допомога

Anjelská akadémia je systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v detských domovoch a náhradných rodinách.

Tento trojročný program pripraví dobrovoľníkov na prácu so špecifickou skupinou detí umiestnených v detských domovoch alebo náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom voľnočasových a pracovných aktivít v rámci vzdelávania. Cieľom anjelskej akadémie je poskytnúť naším dobrovoľníkom základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ako aj zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť im lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych anjelských tímov a tým skvalitniť ich prácu, ktorá je neoceniteľným prínosom pre realizáciu našich cieľov.

Komu je anjelská akadémia určená:
Priamou cieľovou skupinou sú dobrovoľníci pracujúci s deťmi v detských domovoch alebo v náhradných rodinách, a to:

  • Archanjeli (vedúci anjelských dobrovoľníckych tímov), ktorí majú významný vplyv na prácu s deťmi v domovoch a na fungovanie tímov,
  • Anjeli vybraní spomínanými archanjelmi, ktorí majú byť ich nasledovníkmi za účelom dovzdelávania a odovzdania skúseností mladším,
  • Dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na práci s deťmi v domovoch,
  • Noví dobrovoľníci, ktorí majú skutoční záujem stať sa anjelmi.

Náplň anjelskej akadémie:
Náplňou anjelskej akadémie je trojročný vzdelávací cyklus, ktorý výrazným spôsobom rozšíri rozhľad našich anjelov a skvalitní ich prácu s deťmi v detských domovov. Obsah jednotlivých ročníkov je nasledovný:

Prvý a druhý ročník uvedie anjelov – dobrovoľníkov do základov psychológie, pedagogiky, teórie komunikácie, vedenia skupiny a špecifík práce s rodinami. Učenie prebieha formou prednášok, workshopov a indoorových a outdoorových zážitkových aktivít.

Tretí ročník je výberový, pričom ponúka možnosti vzdelania v oblasti terénnej sociálnej práce v rodinách počas sanácií, alebo manažmentu neziskovej organizácie.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.