Я студент з України і мені потрібна допомога

Od 16.3. do 18.3. sa konalo Archanjelské stretnutie v Trusalovej. Zúčastnilo sa ho 52 účastníkov z 8 regionálnych pobočiek ,vrátane Bratislavy, SPDDD Úsmev ako dar. Cieľom tohto podujatia bolo prostredníctvom diskusií a workshopov zlepšiť a zefektívniť dobrovoľnícky systém našej Spoločnosti.

Náš predseda rozsiahlou prednáškou informoval o aktuálnom stave anjelskeho programu, ako aj o úlohe anjelov v procese transformácie. V pracovných skupinách sme diskutovali o poslaní a cieľoch v anjelskom programe, tiež aj vylepšovali pracovnú verziu našej budúcej Anjelskej akadémie. Na spestrenie programu mal pripravený každý región určitú spoločenskú hru, pri ktorej sme sa všetci anjeli poriadne zabavili a zblížili. Tieto hry či už na zoznámenie alebo na sebapoznávanie určite použijeme ako vedúci táborov na letných táboroch pre deti z detských domovov. Záverečný večer Archanjelského stretnutia bol slávnostný, pretože sme vymenovali 41 archanjelov pre konkrétne detské domovy, ktorí navštevujú celoročne so svojimi anjelskými tímami deti v detských domovoch.

Kraj / Počet táborov
košický kraj – 7, prešovský kraj – 2, žilinský kraj – 2, banskobystrický kraj- 7, trenčiansky kraj – 4, nitriansky kraj – 4, trnavský kraj – 5, bratislavský kraj – 7

Regionálne tábory sú väčšinou zamerané na upevňovanie priateľských vzťahov, prírodu, šport, rozvoj sebahodnotenia, učenie k samostatnosti, kreativitu, rozvoj tvorivých schopností.

Autor: Daniel Mikloško

Fotogaléria

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.