Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislavský otec arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský dnes odovzdal pánovi profesorovi Jozefovi Mikloškovi, predsedovi Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, výťažok minuloročnej Svätomartinskej zbierky za rok 2016 vo výške 94 000 EUR.

Finančná podpora zo zbierky bude účelovo slúžiť na zabezpečenie podpory rozvoja domovov na pol ceste, ktoré slúžia mladým ľuďom vychádzajúcim z detských domovov a centrám pre obnovu rodín, ktoré sa dostali do zložitých životných situácií. Použitie zbierky dokončí a vnútorne vybaví Centrum pre obnovu rodiny Dorka v Prešove, zabezpečí štart výstavby nového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci ako aj odstráni havarijný stav na obvodových múroch zvolenského Centra Dorka, ktoré nepretržite pomáha rodinám v núdzi zo stredného Slovenska. Polovica prostriedkov tak bude použitá v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Druhá polovica tejto zbierky poslúži na vznik nového centra na pomoc rodinám v Bratislave ako aj na podporu Domova na pol ceste v Dunajskej Lužnej, kde častokrát hľadajú pomoc a štart do života mladí dospelí z celého Slovenska.

Na odovzdaní šeku sa zúčastnil aj bratislavský pomocný biskup otec Mons. Jozef Haľko a riaditeľ kúrie bratislavského arcibiskupského úradu pán Tibor Hajdu. Svätomartinská zbierka na podporu dobročinných účelov sa každoročne organizuje od vzniku Bratislavskej arcidiecézy – prvá sa uskutočnila v roku 2009. Z tej predchádzajúcej, za rok 2015, arcidiecéza podporila projekty na pomoc utečencom.

Ďakujeme týmto za ojedinelú a výnimočnú pomoc, ktorá komplexne napomôže napredovať centrám pomoci v našej gescii na celom Slovensku, Pán Boh zaplať!

Zbierka vytazok2 Zbierka vytazok3

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.