Я студент з України і мені потрібна допомога

/www.usmev.sk/images/vzdelavanie/konferenecie/P6120001.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Mosty k rodine, 12.6.2007 v Technopole – Stretlo sa tu vyše sedemdesiat odborníkov – zástupcov štátnej a verejnej správy, pracovníkov zariadení náhradnej rodinnej starostlivosti a pracovníkov dobrovoľníckych zariadení, aby si vymenili pri práci s ohrozenými deťmi, s rodinou, ktorá sa ocitla v kríze.

Prítomní medzi sebou privítali Mgr. Moniku Flašíkovú-Beňovú, podpredsedníčku VÚC Bratislava, Ing. Jozefa Turčányho, výkonného podpredsedu ZMOS-u, Mgr. Ivanu Pipíškovú, zástupkyňa z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa prihovorili zúčastneným svojimi príhovormi, v ktorých zdôraznili potrebu zmien v práci s rodinou.

O spolupráci UPSVR Bratislava V s akreditovanými subjektami a realizácii priorít, ktoré si úrad stanovil, hovorila PhDr. Margita Putzová. Úvahy o tom, ako pracovať „so zlými deťmi“ a ich blízkymi ľuďmi v systéme sociálnej starostlivosti, predniesli PhDr. Ida Želinská a Mgr. Magdaléna Kubešová z DeD Pohoda v Bratislave. Na konferencii odznelo ešte 8 ďalších príspevkov, ktoré dali prítomným nahliadnuť do praxe pri sanácii rodinného prostredia, do prvých skúseností s rodinnými konferenciami na Slovensku, do práce s rodinou detí s poruchami správania a podobne.

Za spoluprácu pri zorganizovaní konferencie Mosty k rodine ďakujeme spoločnosti Technopol Servis, a.s. .

autor: Jaroslava Jankovičová, SPDDD Úsmev ako dar

foto: Tomáš Cehlár, SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.