Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 24.-27.8.2007 sa uskutoční celoslovenské stretnutie dobrovoľníkov Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Stretnutie sa uskutoční v Kokave – Háji.

Stretnutia sa zúčastní asi 115 dobrovoľníkov – anjelov z 8 regionálnych pobočiek Úsmev ako dar. Anjeli budú prezentovať svoju celoročnú činnosť, ktorú vykonávajú na návštevách, spolu s deťmi v detských domovoch. Súčasťou programu budú odborné prednášky ako aj diskusie vo workshopoch na témy: individuálny prístup k dieťaťu, terénna práca s rodinou v kríze, práca s problémovou a rómskou mládežou…

Projekt je realizovaný za podpory Nadácie Intenda.

autor: Daniel Mikloško, SPDDD UaD, Bratislava

foto: Jana Havlíková, SPDDD UaD, Bratislava

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.