Я студент з України і мені потрібна допомога

Na minuloročnom Vianočnom koncerte Úsmev ako dar sme opäť odovzdávali Cenu Milana Rúfusa. Cena Milana Rúfusa je morálne ocenenie a poďakovanie sa Spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá sa udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré sa významne pričinili, aby opustené deti našli rodinu alebo aspoň prostredie, ktoré ju pripomína. Udeľuje sa v 3 kategóriaách za Konkrétnu pomoc, Osvetovú pomoc a Sytémovú pomoc.

Cenu za konkrétnu pomoc získala Základná škola Pod hájom v Dubnici nad Váhom a cenu si z rúk herca Františeka Kovára prevzala riaditeľka školy pani Soňa Kačíková.

Ceníme si úspešnú dlhoročnú prácu zamestnancov základnej školy pri vzdelávaní detí so špecifickými potrebami z náhradnej starostlivosti. Táto škola, ktorá na základe úzkej spolupráce s detskými domovmi zvláda prácu aj s tými najproblémovejšími žiakmi, je príkladom pre všetky školy na Slovensku.

Cenu za osvetovú pomoc získala dlhoročná podporovateľka Úsmevu ako dar, Katarína Brychtová. Ocenenie jej odovzdal priamo náš predseda spoločnosti Jozef Mikloško.

Katka do poslednej chvíle netušila, kto túto cenu dostane a tak to bolo aj pre ňu príjemné prekvapenie. Už veľa rokov sa Katka angažuje v oblasti pomoci deťom a ich rodinám. Osobitný význam v tejto práci má známa relácia „Pošta pre teba“, ktorá už roky pomáha spájať rozdelené rodiny, stratených súrodencov a významne pomáha deťom z detských domovov nachádzať svojich blízkych. Svojou činnosťou pomáha šíriť myšlienku spájania rodiny pre dobro dieťaťa.

Cenu za systémovú pomoc si z rúk Alenky Heribanovej prevzala ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská.

Pri riešení osudov detí zo zložitých rodinných pomerov totiž zohrávajú práve súdy kľúčovú úlohu. 1. septembra zaviedla ocenená ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská do praxe špecializáciu sudcov na tzv. rodinných sudcov. Tento krok významne systémovo a pozitívne prispeje k ochrane záujmov detí mimo rodiny. Preto za systémovú pomoc získava toto ocenenie práve ona.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.