Я студент з України і мені потрібна допомога

Rodinám v núdzi a centrám pre deti a rodiny (bývalým detským domovom)  pomôže pri dištančnom vzdelávaní 140 plne vybavených počítačových zostáv od spoločností Slovnaft a Datapac. Obe firmy techniku venovali neziskovej organizácii Úsmev ako dar, ktorá ich bude ďalej rozdeľovať.

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotkla aj života detí, ktoré majú pre rozsiahle opatrenia sťažený prístup k vzdelávaniu. Obzvlášť však žiakov základných a stredných škôl v detských domovoch, alebo v rodinách na pokraji chudoby. Spoločný projekt firiem Slovnaft, Datapac a neziskovej organizácie Úsmev ako dar priniesol pomoc práve týmto znevýhodneným deťom.

Rozvoj vzdelávania mladých ľudí patrí medzi naše dlhodobé ciele. Preto sme ani v tejto situácii neváhali využiť príležitosť pomôcť znevýhodneným rodinám a deťom. Sme radi, že sme mohli prispieť našou technikou a takouto formou zmierniť dopady pandémie. Veríme, že počítačové zostavy pomôžu deťom pokračovať v úspešnom štúdiu,“ hovorí Melinda Menyhart, manažérka útvaru Retailových informačných systémov a inovácií SLOVNAFT, a.s.

Slovnaft daroval 140 použitých počítačových zostáv zo svojich zásob. Zamestnanci spoločnosti Datapac ich zrepasovali, nainštalovali potrebný software a budú zabezpečovať technickú podporu k aplikáciám pre dištančné vzdelávanie.

 „Počas prvej vlny sme pomáhali školám s bezplatnou technickou podporou pri implementácii e-learningovej platformy. Po našom nedávnom stretnutí s organizáciou Úsmev ako dar sme pochopili, kde môžeme byť ďalej pridanou hodnotou a kde paradoxne štát zlyháva. Rozhodli sme sa osloviť nášho dlhoročného partnera Slovnaft a spoločne pomôcť deťom, ktorým kvôli náročným životným situáciám hrozí dlhodobý výpadok z výučbového procesu,“ uviedol Juraj Saktor, riaditeľ spoločnosti Datapac.

„Úsmev ako dar si vysoko cení túto konkrétnu pomoc a podporu, obzvlášť v tejto ťažkej dobe. Viac ako polovicu počítačov darujeme deťom a mladým dospelým v Centrách pre deti a rodiny. Na Slovensku je 90 centier, v ktorých aktuálne žije skoro 5000 detí a mladých dospelých. Rozhodli sme sa tak preto, lebo v centrách funguje mnoho samostatných skupín, kde sú študenti na dištančnej výučbe a častokrát sú aj ôsmi na jeden počítač. Ďalšia časť počítačov poputuje do Komunitných centier, kde sa naši odborní pracovníci učia s deťmi zo sociálne slabých rodín a robia s nimi aj rôzne komunitné aktivity. V každom kraji darujeme počítače aj do sociálne slabých rodín, kde chýbajú peniaze na zabezpečenie základných životných potrieb a o akejkoľvek počítačovej technike tieto rodiny len snívajú. Ich deti sa chodia učiť buď k nám do komunitných centier alebo k susedom, v mnohých prípadoch im pomáhajú aj spolužiaci,“ uviedla Mária Soboličová, manažérka pre fundraising a PR Úsmevu ako dar.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.