Я студент з України і мені потрібна допомога

Centrum pre obnovu rodiny – Dorka Košice

DORKA – centrum pre obnovu rodiny charakterizuje svojím názvom zariadenie, ktoré pozostáva zo štyroch častí. Zariadenie núdzového bývania, domov na pol ceste a útulok boli otvorené 1.12.2007 po prvej etape rekonštrukcie budovy bývalej materskej škôlky. Zriaďovateľom DORKA, n.o. je Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

DORKA, n.o. vznikla za účelom poskytovania verejnoprospešnej činnosti, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sanácie rodiny ako celku, spájania cieľových skupín, starostlivosti mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízovom stredisku. Centrum DORKA je unikátne zariadenie , ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu. Slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí.

Centrum Dorka v Košiciach pomohlo už viac ako 180 rodinám s vyše 200 deťmi, ktoré sa coitli v ťažkej životnej situácii bez strechy nad hlavou. Poskytlo pomoc a ubytovanie viac ako 300 mladým dospelým, ktorí potrebovali pomoc po odchode z detského domova a prijalo takmer 300 detí v krízovom stredisku.

Viac o Dorke sa dozviete na stránke www.centrumdorka.sk

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.