Я студент з України і мені потрібна допомога

Centrum MAK na Coburgovej ulici v Trnave v súčasnosti poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám. Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie. Trnavská pobočka touto cestou ďakuje všetkým, ktorí v podporujú ich činnosť. Za dlhodobú pomoc a podporu ďakuje najmä TTSK , sekcii verejnej správy, odboru sociálnej pomoci, všetkým svojim odborným spolupracovníkom a dobrovoľníkom.

Centrum MAK TrnavaV roku 2008 Úsmev ako dar získal od Mesta Trnava do prenájmu 2 priestory na Coburgovej ulici. Začali sa realizovať aktivity v priestoroch centra. Miestnosti slúžia na poskytovanie sociálneho poradenstva pre rodičov, vytvorili sa podmienky pre nízkoprahovú činnosť pre žiakov od 7 rokov a vytvorilo sa detské centrum pre deti do 6 rokov. Začali sa tu stretávať deti a rodičia a aj terénni socialni pracovníci uskutočňujúci sanáciu rodín na Coburgovej ulici. V súčastnosti sa realizuje sanácia 4 rodín a poskytuje sa sociálne poradenstvo 24 rodinám. Od septembra 2008 sa v centre voľného času realizujú krúžky s týždňovou periodicitou s pripraveným programom pod vedením dvojice odborníkov – dobrovoľníkov pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Ich cieľom je predškolská príprava detí. Deti sú rozdelené do 5 krúžkov. Každý deň sa realizuje jeden krúžok.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.