Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 25.1.-27.1. a 1.2.-3.2. sme zrealizovali 2 víkendovky pre mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) v krásnom prostredí na Horehroní v RZ Poniklec. Prvej víkendovky sa zúčastnilo 22 a druhej 19 mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na odchod z Centra pre deti a rodiny.

Počas prvých dvoch víkendoviek sme mladým dospelým predstavili projekt Cesta von, spoznali sme sa navzájom a zisťovali sme ich potreby. Cieľom projektu je pomôcť im v oblasti získania i udržania si práce, v oblasti komunikácie, vzťahov, bývania, sebarozvoja, rodičovstva ale i výchovy detí. Taktiež prijať ich etnicitu a vlastnú identitu. Budeme sa deťom venovať aj individuálne a postupne ich budeme pripravovať na osamostatnenie sa. Workshopy realizujeme v spolupráci s odborníkmi v danej oblasti.

Na víkendové pobyty nadväzujú individuálne poradenstvá a skupinové stretnutia. Túto možnosť oceňujú aj samotní účastníci na víkendovkách. Nikola z Centra pre deti a rodiny Svetluška v Banskej Bystrici hovorí: „Som vďačná za možnosť zúčastňovať sa týchto víkendoviek, pretože mi dávajú stále veľa nových poznatkov a istoty, že sa mám stále na koho obrátiť. Zanecháva to vo mne stopu makať na sebe viac a viac.“

Do budúcnosti chceme zosieťovať ľudí, ktorí majú záujem stať sa tútorom našich mladých dospelých, odovzdali im svoje osobné životné skúsenosti a boli im nápomocní počas osamostatnenia sa a fungovania v živote.

Projekt Cesta von Projekt Cesta von Projekt Cesta von Projekt Cesta von

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond  Operačný program Ľudské zdroje Implementačná agentúra
     

 

 

 

 

 

 www.usmev.sk   www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.