Я студент з України і мені потрібна допомога

Leto skončilo, jeseň je v plnom prúde. Deti poslušne sedia za svojimi lavicami a spomínajú na zážitky z leta. V tomto roku sme zorganizovali 25 letných táborov pre 421 detí z detských domovov a sociálne slabých rodín. Ďakujemem hlavne partnerom, ktorí nám pomohli tieto tábory zorganizovať. + VIDEO: HAPPY a deti zo speváckeho tábora.

Každý tábor bol niečim výnimočný. Na jednom sa spievalo, na druhom tancovalo a na treťom separovalo. Nezabudli sme aj na staršie deti, pre ktoré sme pripravili tábory na ktorých sa pripravovali na štart do života. Zažili sme s deťmi krásne chvíle a už teraz sa tešíme na zimné lyžovačky.

Letné tábory majú na Úsmeve dlhú tradíciu. Ich úlohou je utužovanie vzťahov a dôvery s deťmi a rodinami s ktorými pracujeme počas celého roka. Ak máte záujem pomôcť nám s organizovaním našich táborov, stále je možnosť prispieť finančne alebo materiálne na konkrétny tábor, ktorý si vyberiete.

A to, že bolo deti na táboroch HAPPY svedčí aj tento náš videoklip:

 {youtube}Y-isVBIq5OY{/youtube}

 

Vyrobilo štúdio focusart s.r.o. – www.focusart.net   
Ďakujeme.

Fotogaléria 2014:

 BA DS 1BA DS 3BA fortuna 1BA krpacovo okal 1BA krpacovo okal 3foto tabori2014 001foto tabori2014 003foto tabori2014 005foto tabori2014 006foto tabori2014 007foto tabori2014 012foto tabori2014 014foto tabori2014 012RK 2

Všetky fotky nájdete na našom FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152229077616792.1073741880.97540566791&type=1

 

Ďakujeme partnerom za pomoc a podporu našich letných aktivít:

3D-Logo-ESET-jpg  anasoft   BOP ekoway web 
       
 eurosafe  fitkid-300x250  kaufland  lucka
       
PB system telegrafia Transservis VSE
       
VSsvA      

 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Aquapark Tatralandia
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
CK Ferrotour, a.s.
Cukráreň TIMA
Čiernohronská železnica, n.o.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
DSV  Slovakia, s.r.o.
E.ON Business Services SK
EKO – podnik verejnoprospešných služieb
EKOway, s.r.o.
EMER Servis s.r.o.
ENVI-PAK, a.s.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.     
Gino Paradise Bešeňová
Golden Apple Cinema, s. r. o. Liptovský Mikuláš
GTS Slovakia, s.r.o.
Horský Hotel Polianka
ITES Vranov, s.r.o.
JUDr. Vladislav Šrojta
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Kľúčová služba BEZA
Komunitná nadácia Bratislava
Ľanové dráhy Chopok – Juh
Laser Arena Liptovský Mikuláš
Lekáreň pri radnici, s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Max Sport s.r.o.
McCarter a.s.
McDonald’s Eurovea
McDonald’s SNP, Bratislava
Mesto Skalica
M-fly, s.r.o. (Tarzánia Tále)
Mondelez European Business Services Centre s.r.o.
Múzeum mesta Bratislavy
Nadácia ESET – 2.000 Eur
Nadácia Centra pre filantropiu
Novartis Slovakia, s.r.o.
O2 Slovakia s.r.o.
Orol stavebniny, s. r. o.
PB Systém s.r.o.
Pramenitá voda Lucka
ROBEN – TRANS, s.r.o.
Rotary Klub Košice
Slovanet, a.s.
Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava. a.s.
SOFTEC, s.r.o.
spoločnosť DHL
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
TARZANIA Skalica
TECHO, s.r.o.
Teleperformance Slovakia, Žilina
Tempo Kondela, s. r. o.
TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
Unimilk, s.r.o. Košice
UPaC Jána Vojtaššáka – Ružomberok
Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Wellness Hotel Bystrá***
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

 

Zoznam zrealizovaných letných pobytov 2014:

Názov/

cieľová skupina

Dátum/

miesto

Pobočka

Počet detí/

vedúcich

Cieľ

 

Environmentálny tábor

 

13.- 19.7. 2014

Špania dolina

Bratislava

18/4

Sedem pútavých dní v Španej doline má u detí vzbudiť záujem o ochranu prírody. Deťom  hravou formou vysvetľujeme „základné desatoro“ ochrany životného prostredia, motivujeme ich k separácii odpadu, učíme ich, čím človek ohrozuje prírodné zdroje. Prostredníctvom výletov s príťažlivým odborným výkladom  im  otvárame priamo pred očami živú knihu  prírody a jej krás, v ktorej spoločne listujeme. Ďalšie aktivity vo forme prednášok otvárajú deťom aj málo známe „kapitolky“ z environmentalistiky. Týmto špecifickým táborom sa snažíme  budovať u detí povedomie  „byť aktívny,  informovaný a vzdelaný“ a napomáhať rozvoju planéty tým najpozitívnejším spôsobom.

Hurá, do života!

6. – 12.7. 2014

Diagnostické centrum,

Bratislava

Bratislava

20/5

Tábor bude realizovaný pre mladých ľudí vo veku 16-19 rokov, ktorí sú umiestnení v detských domovoch. Vedúcimi tábora budú ľudia, ktorí sami vyrastali v detskom domove. Cieľom tábora je poukázať, v ideálnom prípade deti pripraviť na realitu, ktorá nastáva po odchode z detského domova. Predstavíme im formy bývania, možnosti zamestnania sa, budeme ich učiť finančnú gramotnosť, zameriame sa na výchovu k rodičovstvu,  sebaspoznávanie a uvedomenie si svojej identity. Všetkým oblastiam sa chceme venovať prostredníctvom zážitkových, interaktívnych aktivít v spolupráci s odborníkmi z externej oblasti a s našimi partnerskými organizáciami.

 

 

 

 

Cez leto s úsmevom

4.- 10.8.2014

Zlatnícka dolina

Bratislava

21/4

Tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti v rámci Anjelského programu. Deti, ktoré sa zúčastnia tábora budú z krízových centier a detských domovov, vo veku od 6 do 17 rokov. Cieľom tábora je utužiť vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi. Prostredníctvom rôznych hier a zážitkových aktivít sa deti naučia spolupracovať v tíme, komunikačným zručnostiam. Aktivity bude zamerané na uvedomenie si svojej sebahodnoty a poznanie svojej identity.

Fortuna športuje

4.-10 .8.2014

Zlatnícka dolina

Bratislava

18/5

Tábor je vyvrcholením celoročnej klubovej činnosti v rámci nízkoprahového klubu Fun club Fortuna, pre deti zo sociálnej ubytovne v Bratislave vo veku od 8 do 17 rokov. Prostredníctvom rôznych športových aktivít chceme deti viesť k vhodnému tráveniu voľného času, k tímovej spolupráci, sebarealizácii a uvedomeniu si svojej sebahodnoty. Formou zážitkových hier a aktivít chceme zmierniť u detí vplyv sociálnopatologických javov, ktorým sú vo svojom bežnom živote denne vystavené. Neopomenieme ani potrebu detí učiť sa hygienickým návykom, stolovaniu a normám spoločenského správania.

Tanečný tábor

5.-9.8.2014

Bratislava

Bratislava

26/6

Letná tanečná škola Úsmev ako dar je určená pre deti z detských domovov, náhradných rodín a rodín. Deti a mládež bzudú pod vedením Mati Rihárovej (majsterky sveta v MTV Style) a Andrejky Vankovej nacvičia choreografiu, s ktorou vystúpili na Hlavnom námestí v Bratislave v rámci Kultúrneho leta a akcie Rozbaľ to, Bratislava! Súčasťou tábora bude aj galavečer, ktorého program si deti samostatne pripravia a predstavia sa svojim známym, rodinám a kamarátom. Počas tábora si deti vytvoria medzi sebou krásne priateľstvá a na spoločne strávené chvíle budú dlho v dobrom spomínať.

Deti zo sociálne slabších rodín a detských domovov

10.-16.8.2014

Krpáčovo

Bratislava

20/5

Tábor je zameraný pre deti zo sociálne slabších rodín a detí z detských domovov, ktoré majú výchovné alebo školské problémy. Tieto často krát plynú z ich rodinných pomerov. Počas tábora chceme týmto deťom ponúknuť program, ktorý bude zameraný najmä na sebaspoznávanie, spoločne si prejdeme komunikačnými zručnosťami a nácvikom zvládania konfliktov, spolu sa budú učiť fungovať ako rodina. Tábor je vyvrcholením pravidelnej celoročnej systematickej práce.

Spevácky tábor

4.-10.8. 2014

Bratislava

Bratislava

22/5

Spevácky tábor plánuje už svoj 19. ročník. Je určený pre deti, ktoré našli zaľúbenie v speve a so svojimi vystúpeniami sa zúčastňujú Najmilšieho koncertu roka. Žánrový rozsah je široký, od gospelovej piesne, cez populárny soundtrack až po ľudové a rómske piesne. Popoludňajší program bude vypĺňať aj nácvik sólových skladieb. Na tábore deti nebudú rozvíjať len svoje umelecké schopnosti. Jedným z prínosov spoločného pobytu a trávenia voľného času bude aj posilnenie ich vzájomnosti a empatie. Spev deťom ponúka jednoduchý a dostupný spôsob, ako byť spolu. Tábor skončí Galavečerom, kedy mladí speváci predvedú všetko, čo si v priebehu celého týždňa nacvičili.

Moja rodina je naj

16.-23.8. 2014

Krpáčovo

Bratislava

20/4

Tábor bude realizovaný pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, vo veku od 7 do 15 rokov. Cieľom tábora je, aby si deti uvedomili hodnotu svojej rodiny. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít chceme u detí posilniť rodinnú súdržnosť, nakoľko pôjde aj o súrodenecké skupiny. Takisto sa chceme zamerať na zvládanie a riešenie konfliktov, trávenie voľného času, uvedomenie si svojej sebahodnoty, keďže často ide o deti, ktoré majú problémy medzi rovesníkmi v školskom prostredí. Týmto deťom však chceme ponúknuť aj možnosť spoznať iné prostredie v akom vyrastajú, chceme aby z tábora odchádzali plní zážitkov a dobrodružstiev, keďže vo svojom živote majú takýchto aktivít nedostatok.

Pripravení do života

7. – 12. 7. 2014

Štiavnické Bane

Nitra

13/5

Hlavným cieľom tábora je pomôcť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou pripraviť sa čo najlepšie na samostatné, plnohodnotné, sebavedomé a zodpovedné občianstvo. Prehĺbiť ich právne vedomie v oblasti ľudských a občianskych práv a povinností, rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaúctu. Formovať pozitívny vzťah k prírode, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti za seba i kolektív, spoznávať krásy prírody, predchádzať vzniku sociálnopatologických javov.

Štiavnickí dobrodruhovia

12. – 17. 7.2014

Štiavnické Bane

Nitra

14/4

Hlavným cieľom tábora je rozvíjať vzájomné vzťahy medzi deťmi, posilňovať ich pozitívny vzťah k prírode, posilňovať zdravé sebavedomie, sebaúctu, pohybové schopnosti a  kondíciu, posilňovať samostatnosť a zodpovednosť, individuálnu i skupinovú prácu. Okrem toho rozvíjať u detí vedomosti v oblasti protidrogovej prevencie, uvažovania o vlastnej budúcnosti a prípravy na samostatný a plnohodnotný život. Spoznávať krásy živej a neživej prírody Štiavnických vrchov, rozcvičovať pohybové schopnosti a kondíciu a predchádzať vzniku sociálnopatologických javov.

Vždy pripravení

24. – 29.8. 2014

Šaľa

Nitra

14/4

Hlavným cieľom tábora je vytvárať nové priateľstvá, rozvíjať vzájomné vzťahy medzi deťmi navzájom, posilňovať ich vzťah k prírode, zdravé sebavedomie, sebaúctu, pohybové schopnosti a kondíciu, manuálne a kuchárske zručnosti, posilňovať samostatnosť a zodpovednosť za seba a kolektív a predchádzať vzniku sociálnopatologických javov.

  Urobme zmenu

17-21.8.2014

Skalica

Trnava

15/5

Päť dňový výchovno-rekreačný tábor zameraný na prevenciu a zlepšenie správania u detí. Tábor je zameraný na prevenciu proti drogám a závislostiam, zaškolactve. Ďalšie témy na tábore sú zamerane na vzťahy, pravidla spoločnosti a autority. S deťmi budeme robiť aj pohybové aktivity, spoločenské hry, športy a výlety.

Makovnici v pohybe

21-25.7.2014

Trnava

Trnava

20/4

Tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti s rómskou komunitou deti a mládeže. Cieľom tábora je poskytnúť deťom možnosť zmysluplne a pozitívne tráviť svoj voľný čas počas letných prázdnin a našim zámerom je takto predchádzať výskytu sociálno-patológických javov u detí žijúcich v rizikovom prostredí. Využiť ich pohybové a umelecké nadanie formou športových aktivít, súťaží na podporu kolektívnej spolupráce, empatie. Aktivitu na podpora kreativity a fantázie. Pripravíme deťom poznávacie- relaxačne aktivity.

 

 

Cesta okolo sveta

18 – 24.8. 2014

Vyšná Boca

Ružomberok

22/5

Dobrovoľníci Anjelského programu organizujú pre deti z detského domova Ružomberok, ku ktorým chodia celý rok na pravidelné návštevy v poradí druhý letný tábor. Zámerom tábora je prehĺbiť vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi, získať nové zážitky, pozitívne ich naladiť. A naučiť ich  novým veciam, ktoré zužitkujú vo svojom živote, škole a podobne. Každý jeden deň tábora predstavoval jednu krajinu. Začalo sa Amerikou, kde sme pre deti pripravili hry ako Wall street kde si pre nás nachystali obchody a my sme im „platili“ za ich ponúkané služby, hľadacie hry na margo Columbusa, americký futbal,… . Ďalší deň bol Africký, kde sme sa učili a vymýšľali domorodecké tance, hádzali do terčov lopty a mnohé aktivity pri ktorých sme sa hrali na domorodcov. Vo štvrtok prišla na radu Austrália kde sme boli celý deň klokani, hádzali bumerangmi či hrali baseball a večer sme si aj niečo pogrilovali. V piatok prišlo na radu Slovensko, kde sme si zahrali hru 5 proti 5, Milujem Slovensko, zatancovali sme si na večernej diskotéke ľudovky, v sobotu deti zo všetkých aktivít pri ktorých zbierali body, mali otvorený bar s rôznymi vecnými cenami, ktoré si mohli „kúpiť“ a večer sa prichystali na karneval.

 

 

V rodine je posolstvo

6. – 9.7.2014

 Košická Belá

Košice

32/10

Tábor pre rodičov a ich biologické deti, i deti v náhradnej starostlivosti, ktorým sa počas roka venuje psychologička Veronika Prokopová. Tábor slúži na utuženie vzťahov, dáva priestor na diskusiu a pozorovanie vzájomných vzťahov v rodinách. Tábor sa tvorí spoločne, do aktivít sa zapájajú aj rodičia.

Prímestský tábor

28.7. – 1.8.2014

Košická Nová Ves

Košice

13/5

Tábor je realizovaný prímestskou formou. Uskutoční sa v priestoroch domu našej bývalej kolegyne, psychologičky Kataríny Ontkovej v Košickej Novej Vsi. Okrem aktivít ako športové hry, kúpanie v bazéne sa pre ne uskutočnia aj výlety mimo mesta, napríklad na ranč neďaleko Košíc, kde si zajazdia na koni, navštívia zoologickú záhradu. Prímestský tábor slúži na efektívne trávenie voľného času detí počas letných prázdnin, utuženie kolektívu a nadviazanie nových kamarátskych vzťahov. Zároveň odbremeniť trošku samotných rodičov, ktorí mnohokrát nemajú kam deti počas leta dať a tak sa im snažíme aspoň takouto formou vypomôcť.

Desať zázrakov z Hurbanova

18. – 22.8.2014

Veľká Lomnica

Košice

8/2

Projekt „Desať zázrakov z Hurbanova“ sa bude realizovať v rámci anjelského dobrovoľníckeho programu spoločnosti Úsmev ako dar zameraného na systematickú prácu s deťmi z detských domovov. Tábora sa zúčastnilo 8 detí z detského domova na Hurbanovej ulici v Košiciach, ktoré pravidelne navštevuje skupinka piatich dobrovoľníkov – anjelov. Hlavným cieľom bolo dať deťom možnosť rozvíjať samých seba a priniesť im pocit jedinečnosti. Vstupenky na tento tábor im vykúzli naozajstný kúzelník a rozprávkové kúzla sa budú diať počas celého projektu, lebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú často krát ochudobnené o bezstarostné detstvo, ale aj oni si zaslúžia byť deťmi, ktoré veria na zázraky.

Učíme sa byť skautmi

26.7. – 8.8.2014

Spišská Stará Ves

Košice

11/4

Cieľom tábora je naučiť deti 5 základných zákonov skautingu – byť priateľom, hovoriť pravdu, pomáhať druhým, počúvať, starať sa o prírodu. Tábor ich má vtiahnuť do sveta skautingu, ktorý má okrem pravidiel aj veľký vplyv na tvorbu kamarátstiev a zmysluplne vypĺňa deťom ich voľný čas počas prázdnin.

Reklama na seba – anonym z detského domova

12. -14.9.2014 Košická Belá

Košice

18/6

Viacdňový pobyt sa uskutoční v mesiaci august pre 20 detí pod vedením 8 dobrovoľníkov, ktorý je úvodnou aktivitou projektu Reklama na seba so zapojením už aj detí. Pobyt sa bude realizovať v Košickej Belej počas 6 dní. Počas pobytu sa deťom predstaví myšlienka projektu (Z marketingovej dielne sa idey týchto detských reklamných dizajnérov prenesú do verejného priestoru okupáciou výlepných zón v dopravných prostriedkoch, nefunkčných telefónnych búdkach, či výkladoch obchodov na korze. Reklama na seba je zároveň „manifestom“ detí z detských domovov, o ktorých má verejnosť často krát klamlivú predstavu, ktoré sa stretávajú na verejnosti často krát s predsudkami) a viac ich vtiahneme do celého diania.

Objavovanie prírodných krás

25.7. – 1.8.2014

Dobšinská Maša

Košice

8/2

Dobrovoľníci realizovali tábor pre 8 detí z detského domova vo Veľkých Kapušanoch, ktoré pravidelne navštevujú počas roka. Ich úlohou je okrem vyplnenie voľného času počas prázdnin aj obohatiť ich o nové miesta a zážitky. Tábor bude vypĺňaný najmä turistickými prechádzkami do okolitej prírody Slovenského raja.

Zaži to!

4. – 8.8.2014

Drienica

Košice

5/6

Témou tábora je multikultúra a výchova k občianstvu. Cieľom tábora je, aby deti porozumeli pojmu multikultúra, ako aj pojmom súvisiacim s touto témou – stereotyp, predsudok, aby sa naučili spolupráci v skupinách a zažili niečo nové. Bude sa klásť dôraz na učenie zábavnou formou, vzájomnú toleranciu a prijímanie rôznorodosti kultúr a seba samých. Tábora sa zúčastnilo dokopy 65 detí z Prešovského kraja, z toho 5 detí z centra Dorka v Prešove.

Kto stvoril svet?

18. – 21.8.2014

Prešov

Košice

12/5

Tábor je realizovaný prímestskou formou. Uskutoční sa v priestoroch centra Dorka v Prešove pre 12 detí, ktoré žijú so svojimi matkami v tomto zariadení. Hlavnou témou tábora je stvorenie sveta. Deti počas tábora majú spoznávať priebeh stvorenia prostredníctvom hier a rozprávok

.

Vodáci

13-18.7.2014

Vlkanová

Banská Bystrica

12/5

Tábor sa odohráva na vodáckom kempe vo Vlkanovej, kde detí bývajú v sudoch a celý tábor je sprevádzaný skúškou odvahy, nechýba na ňom raftovanie, streľbá zo vzduchovky a ďalšie ťažké úlohy.

Zelená planéta

4-9.8.2014

Hronec

Banská Bystrica

23/5

Cieľom tohto podujatia je hlavne naučiť deti,  ako sa dá prežiť v prírode, čo všetko nám príroda ponúka, a že spolupráca je kľúčom k riešeniu problémov. Naučíme sa mnohé triky prežitia v prírode.

Rodinné puzzle

5-9.2014

Šachtičky

Banská Bystrica

16/2

Tradičný súrodenecký pobyt, ktorý realizuje pobočka BB uz osmy rok. Cieľom tohto tábora je stretnutie a upevnenie rodinných pút medzi súrodencami, ktorí nežijú v spoločnom detskom domove alebo už žijú svoj vlastný život mimo brán detského domova

Celý týždeň je plný hier a aktivít, kde sa snažíme dávať deťom poznať dôležitosť tímovej práce, teda vzťahu medzi svojim súrodencom. Zároveň im dávame dostatok času na sebapoznanie, nájdenie spoločných čŕt, vlastností, záľub. Každý vedúci ma jednu rodinku, s ktorou sa snaží pracovať na ich vzájomných vzťahoch a poznaní sa.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.