Я студент з України і мені потрібна допомога

Deti z náhradnej starostlivosti sa potýkajú s viacerými znevýhodneniami, jedným z nich je aj sťažený prístup ku vzdelaniu. Spoločnosť Úsmev ako dar už po 18. krát udelila podporu tým, ktorí majú chuť ďalej študovať a vzdelávať sa, aj napriek chýbajúcemu rodinnému zázemiu. V utorok 26. 2. 2013 udelila spoločnosť Úsmev ako dar  v rámci programu Vzdelávaním k úspechu  podporu pre deti z náhradnej starostlivosti a mladých dospelých, ktorí študujú na stredných a vysokých školách.

Tohtoročné odovzdávanie finančnej podpory nadviazalo na tradíciu fondu Pipi Dlhej Pančuchy, prostredníctvom ktorého Úsmev ako dar aj po minulé roky podporoval odhodlaných študentov.

Podľa posledných štatistík je medzi deťmi z náhradnej starostlivosti 991 študentov, z toho len 245 detí navštevuje strednú školu s maturitou a 92 sa na svoje budúce povolanie pripravuje na vysokých školách, prípadne si vzdelanie dopĺňa na nadstavbovom stupni. Päťdesiatim mladým ľuďom z detských domovov sa tento rok bude študovať o niečo ľahšie, pretože sa môžu spoľahnúť na to, že svoje výdavky spojené so štúdiom určite pokryjú. Podporu získalo 23 vysokoškolákov a 26  stredoškolákov. Jedna podpora bola poskytnutá na doktorandské štúdium. Medzi vysokoškolákmi, pochopiteľne,  prevláda záujem o sociálnu prácu, ktorá vychádza z ich osobnej skúsenosti, ale nájdeme tu aj študentov pedagogických smerov, manažmentu, či dokonca práva. Stredoškoláci sa venujú predovšetkým spoločnému stravovaniu a zdravotníctvu.
„Mám skúsenosť so školou aj s prácou. Neodbornou prácou. Po troch rokoch na konzervatóriu som štúdium prerušil a odišiel do zahraničia za robotou. Práve tam som si uvedomil, že sa musím na školu vrátiť, lebo len ona mi dovolí  robiť to, čo ma naozaj baví, a čo viem najlepšie – spievať a hrať. Chcem školu dokonči za každú cenu, a táto podpora mi v tom určite pomôže,“ vyznáva sa Mário, ktorý dnes pokračuje v štúdiu na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša.

Oceneným prišli osobne zablahoželať:
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.,  predseda SPDDD Úsmev ako dar
Mgr. Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.
Mgr. Branislav Pajda, poverený riadením  sekcie sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR
Mgr. Katka Brychtová, dlhoročná podporovateľka detí z detských domovov

„Vzdelanie je dôležité pre každého, no pre deti z domovov možno o to dôležitejšie, že sa neskôr budú môcť spoliehať len sami na seba. Na svoje schopnosti a vedomosti. Všetko, čo sa naučia, sa im určite v ďalšom živote zíde, a o ten ide predovšetkým. Aby v ňom obstáli, mohli sa realizovať a byť prospešní aj pre ostatných. Ja sama si v súčasnosti dopĺňam vzdelanie o druhú vysokú školu, študujem sociálnu prácu, a musím povedať, že ma to nesmierne obohacuje. Prináša mi to množstvo nových podnetov a stretnutí, ktoré mi otvárajú širšie obzory,“ hovorí Katka Brychtová.
Okrem osobností kultúrneho života a štátnej správy prišli študentov povzbudiť aj odchovanci detských domov, ktorí už  úspešne zavŕšili vysokoškolské štúdium. Práve oni môžu svojím mladším kolegom poskytnúť psychickú oporu a motiváciu. Sú živým dôkazom toho, že študovať sa oplatí. Len vďaka vynaloženej námahe spojenej s dosiahnutím vzdelania našli títo ľudia neskôr uplatnenie a „neutopili“ sa v živote, ako mnoho iných, menej úspešných domovákov.
Podpora vzdelania je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Umožňuje im pokryť náklady spojené so štúdiom na príslušný školský rok. Ocenení z neho môžu hradiť napr. cestovné náklady, ubytovanie, učebné pomôcky či knihy.

Významným partnerom programu Vzdelávaním k úspechu je už dlhé roky Nadácia Slovenskej sporiteľne.

„Projekt podporujeme šiesty rok a počas tohto obdobia sme dopomohli ku vzdelaniu viac ako 200 mladým ľuďom z detských domovoch. Ak sa pozrieme na cestu, po ktorej idú tieto deti po skončení štúdia, vidíme, že je to práve vzdelanie, ktoré im pomáha postaviť sa na vlastné nohy v ich neľahkej životnej situácii“, dodáva Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

FIN nadacia slsp

 

 

 

Program Vzdelávaním k úspechu bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.
PR manažérka
mob: 0910 781 775

www.usmev.sk

Videoreportáž:

{youtube}BJwpiOgNdqM{/youtube}

Fotogaléria:

stipendia 2013 001stipendia 2013 002stipendia 2013 003stipendia 2013 004stipendia 2013 005stipendia 2013 007stipendia 2013 009stipendia 2013 010stipendia 2013 011

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.