Я студент з України і мені потрібна допомога

Slovenská humanitná rada (SHR) už po pätnásty raz udelí morálne ocenenie – Cenu dar roka jednotlivcom a právnickým osobám, ktoré počas uplynulého roka nezištne pomáhali ľudom, odkázaným na pomoc iným a významne sa zaslúžili o rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

O laureátoch rozhodla Čestná komisia SHR. Zo 62 návrhov občanov na ocenenie získal titul Hlavný laureát v kategórii fyzická osoba prof. MUDr. Myrón Malý, riaditel Národného rehabilitačného centra Kováčová, za dlhodobú starostlivosť o zlepšenie fyzického i psychického stavu pacientov, ktorým spolu so svojím kolektívom pomáha aj mimo centra.

Titul Hlavný laureát v kategórii právnická osoba udelila komisia Slovenským elektrárňam, a. s. Bratislava, ktoré financovali výstavbu krízového centra v Beckove pre obete násilia a ľudí bez domova. omisia SHR ďalej udelila osem titulov Laureát ceny Dar roka 2009 fyzickým a právnickým osobám. Získali ich Dana Müllerová – Sladká – dobrovoľníčka Slovenskej spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava, predseda základnej detskej organizácie Ruža v Ružomberku a Zväzu diabetikov Slovenska Ivan Štulajter, Pavel Cimerman z Agentúry ADRA Banská Bystrica, PhDr. Olga Škorecová, riaditeľka tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Daniel Katreniak, Hontianske Nemce, Mgr. Jana Melová z Dolného Kubína, ďalej Jela Stehlíková – členka Slovenského zväzu stomikov, SLOVILCO Martin, a Mgr. Vladimír Maslák, občianske združenie Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom.

Mimoriadnu Cenu Dar života 2009 získali za záchranu ľudského života traja členovia strážnej služby z Ružomberka: Marek Jacko, Ján Hromada a Miroslav Kendera.
′Týmto morálnym ocenením sa snažíme informovať verejnosť a vyzdvihnúť príklady tých, ktorí sa podieľajú na vytváraní dôstojných podmienok pre ľudí, ktorí nemajú v živote šťastie a nemôžu sa tešiť ani dobrému zdraviu či práci,′ povedal prezident SHR Ivan Sýkora.

Predstavitelia SHR odovzdajú laureátom ocenenia 15. júna 2010 na slávnostnom stretnutí v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Zdroj: Tasr

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.