Я студент з України і мені потрібна допомога

Počas letných prázdnin organizuje naša pobočka v Dolnom Kubíne v spolupráci s Mestom Dolný Kubín klubové činnosti pod názvom Day-camp. Sú určené pre všetky deti, ktoré chcú zaujímavou formou tráviť svoj voľný čas počas letných prázdnin.

Na Day-campoch môžu deti spolu s dobrovoľníkmi tráviť čas pri tvorivých dielňach, hrách, súťažiach, spoločných rozhovoroch zameraných na rôzne témy.
Deťom sa takéto formy trávenia voľného času veľmi páčia, pretože si vyrobené výrobky z tvorivých dielní môžu odniesť domov a zakaždým ich na stretnutí čaká niečo nové.
Day-campy sa organizujú pred budovou Kotvy II, alebo v poradenskom centre. V mesiaci august sa dobrovoľníci chystajú v začatých aktivitách pokračovať. Na stretnutia prišlo zakaždým okolo 12 detí, ktoré sa veľmi rady zapojili do pripravených aktivít.
Úsmev ako dar prostredníctvom n.o. CESTA PRE RODINU okrem Day-campov organizuje aj komunitnú školu, cieľom ktorej je pomôcť deťom pripraviť sa aj počas letných prázdnin do školy.
Spomínané aktivity sa realizujú za podpory Mesta Dolný Kubín v rámci grantového programu Šanca pre všetkých. Ďakujeme.

Autor: Lenka Biňasová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.