Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar je znepokojená podozreniami z porušovania detských práv v detskom domove Bytča a informáciami o možnom spáchaní trestných činov voči deťom v tomto domove. Podozrenia zverejnila TV Markíza v relácii Paľba 9. marca. Úsmev ako dar z dôvodu závažnosti podozrení odoslal dnes na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o prešetrenie situácie v detskom domove Bytča. Úsmev ako dar podá tiež podnet na Okresnú prokuratúru v Žiline, aby prešetrila podozrenia z možného spáchania trestného činu v detskom domove Bytča.

Reportérka Paľby Andrea Pavlínyová zhromaždila v reportáži odvysielanej 9. marca informácie o možnom porušovaní a obmedzovaní detských práv. Voči deťom mali byť používané ponižujúce tresty, najmä mali byť osamote zamykané do izieb a malo im byť odopierané jedlo. Medzi ďalšie tresty, ktoré údajne vedenie detského domova používa, patria zákaz návštev obývačky, zákaz vreckového, zákaz stretnutí s rodičmi a zákaz vychádzok, a to aj na dobu pol roka.

Vyjadrenia lekárov a riaditeľov škôl v reportáži naznačujú, že deťom malo byť odopierané aj dokončenie povinnej školskej dochádzky a návštevy vyšetrení u špecialistov.

Podľa par. 128 trestného zákona je nezabezpečenie povinnej školskej dochádzky dieťaťu trestným činom, podľa par. 208 je týraním zverenej osoby o.i. aj ponižovanie, pohŕdavé zaobchádzanie, ale aj bezdôvodné odopieranie stravy.

Pre podozrenia z možného porušenia trestného zákona, sa preto Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar rozhodla podať podnet na prešetrenie na prokuratúru.

Tu si môžete pozrieť celú reportáž z Paľby, TV Markíza, odvysialný 9.3.2010: DeD Bytča, podozrenie!

AKTUÁLNE: Na základe podozrení o nevhodných výchovných metódach používaných v detskom domove, hraničiacich až s trestnou činnosťou odvolali minulý týždeň riaditeľku DeD Bytča.

SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.