Я студент з України і мені потрібна допомога

Košická pobočka spoločnosti Úsmev ako dar realizuje projekt pod názvom: „Desať zázrakov a dúha“ aj vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom v Nadácii Pontis.

Projekt vychádza z myšlienky anjelského dobrovoľníckeho programu spoločnosti Úsmev ako dar zameraného na systematickú prácu s deťmi z detských domovov. Desať zázrakov je desať detí z detského domova v Trebišove, ktoré pravidelne navštevuje skupinka siedmich dobrovoľníkov – Anjelov. Dúha je paralelou na zázrak prírody – prostredníctvom rôznych aktivít zahrnutých v projekte deti budú môcť získať jednotlivé farby dúhy a tak vytvoriť farebné spektrum. Dúhový oblúk sa pre deti stane bránou do čarovného detského tábora.

Anjelský dobrovoľnícky tím SPDDD Úsmev ako dar, ktorý navštevuje deti z detského domova v Trebišove funguje už 7 rokov. Deti navštevujú raz do mesiaca a vždy majú pre ne pripravený voľnočasový program. Počas ich obdobia pôsobenia sa v danom detskom domove vystriedalo už niekoľko detí z dôvodu ich návratu do biologickej rodiny alebo odchodu do rodiny náhradnej. V súčasnosti je v danej rodinnej bunke v Trebišove 10 detí. Cieľom dobrovoľníkom je prostredníctvom tohto projektu realizovať súbor systematických aktivít na budovanie vzťahov a priateľstiev s týmito deťmi.

Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je pohľad detskými očami. Vidieť svet očami detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je však často krát smutný. Deti z detských domovov sú často krát ochudobnené o bezstarostné detstvo, ale aj oni si zaslúžia byť deťmi, ktoré veria na zázraky. Týmto projektom chceme obohatiť svet týchto detí o pozitívne zážitky, o vieru v to, že svoj život môžu dobre zvládnuť. Synonymá slova zázrak sú slová ako ′zvláštny′ či ′neobyčajný′ – chceme dať týmto deťom pocit, že sú neobyčajné v našich očiach, a tak v nich budovať sebahodnotu, ktorú postrádajú.

Autor: Ing. Michaela Sabolová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.