Я студент з України і мені потрібна допомога

Prievidza – Posledná aprílová sobota v detskom domove Lastovička v Trenčíne zmenila deti na šikovných záchranárov. A to vďaka podpore Trenčianskej nadácie, ktorá skupine dobrovoľníkov umožnila realizovať projekt s názvom Preventívny program pre deti z detského domova Lastovička a mohli sme tak odštartovať prvú aktivitu s názvom Nauč sa poskytnúť prvú pomoc.

Celú aktivitu viedol odborník MUDr. Marián Kocan – pediater. Na úvod sme deťom premietli prezentáciu o poskytovaní prvej pomoci čo majú robiť v prípade krvácania, zlomeniny alebo po bodnutí hmyzom. Pre lepšie zapamätanie si prvej pomoci sme deťom zaobstarali DVD s názvom Maľovaná prvá pomoc. DVD je robené pútavou a deťom blízkou formou. Každé z detí si názorne vyskúšalo zaobchádzať s obväzovým materiálom, nacvičili sme si umelé dýchanie, masáž srdca či iné formy poskytovania prvej pomoci. Menším deťom sme zaobstarali vymaľovávanky s tematikou prvej pomoci.

Na túto aktivitu nadväzovala návšteva výstavy hasičskej a záchranárskej techniky FIRECO, ako ťažisková akcia projektu. Na výstave mali deti možnosť vidieť hasičské a záchranárske oblečenie, techniku, prácu záchranárskeho psa pri vyhľadávaní osôb v ťažkom teréne. Deti veľmi zaujali ukážky hasičov pri hasení ohňa. Ďalšou dôležitou návštevou bude výstava MEDIPHARM 25.5.2011, ktorá je tiež ťažiskovou akciou tohto projektu.

Ďakujeme!

Autor: Lenka Kvasnicová

Foto: PD

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.