Я студент з України і мені потрібна допомога

Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelanie, bez ohľadu na jeho socioekonomické zázemie. V rámci štipendijného programu Vzdelaním k úspechu podporuje Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne nadané deti z detských domov a náhradných rodín. Vďaka štipendiám si môžu dovoliť ubytovanie, či dochádzanie do školy. Tento rok spoločne podporili 87 domovákov z celého Slovenska.

Napriek nespočetnému množstvu talentovaných detí na Slovensku si nie každé z nich môže dovoliť štúdium na škole, ktorá by jeho potenciál rozvíjala. Pre mnoho nadaných detí z centier pre deti a rodiny, či náhradných rodín, je kvalitné štúdium otázkou financií, ktoré nemajú k dispozícii. Práve týmto deťom už štrnásť rokov podáva pomocnú ruku Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Mladých šikovných detí pribúda rok čo rok, no pre mnohé je štúdium mimo dosahu kvôli neadekvátnemu finančnému, ale aj emocionálnemu zázemiu. Štipendiá im pomáhajú skutočne venovať svoj čas štúdiu. Dostávajú tak rovnakú šancu pre lepšiu budúcnosť, ako ich rovesníci,“ povedal Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar.

Nadaní študenti majú plnú podporu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Námestník generálneho riaditeľa Pavel Bryndzák je sám bývalým štipendistom. „Študentom fandím a veľmi im držím palce, aby s touto podporou úspešne doštudovali a išli príkladom ďalším domovákom. Študovať bez podpory nie je jednoduché, a preto som nesmierne rád, že im v tomto Úsmev pomáha, a to nie len po finančnej stránke.“

Štipendiá pomáhajú na stredných, aj vysokých školách

V tomto roku bolo udelených až 87 štipendií pre deti z celého Slovenska. Príbehy štipendistov sa líšia, no spája ich motivácia a množstvo úsilia, ktoré deti počas štúdia vynaložia. Štipendiá sú pritom určené pre stredoškolákov, aj vysokoškolákov, pričom mnohí sa rozhodli vyučiť sa v konkrétnom remesle na odborných školách alebo dokonca v rámci programov duálneho vzdelávania. Štipendiá využívajú na rôzne veci, mnohým pomôžu pri nákupe študijných materiálov.

Štipendium som dostala už štvrtý rok, veľmi mi pomáhajú najmä pri nákupe odborných kníh, učebníc a skrípt, tieto knihy sú vedia byť drahé. Som rada, že sa môžem rozvíjať, pretože aj v budúcnosti chcem určite pracovať v rámci odboru,“ približuje Daniela, ktorá je študentkou 2. ročníka odboru špeciálna pedagogika, manažment a vychovávateľstvo  na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aj vďaka štipendiám sa mladé talenty môžu naplno venovať svojmu rozvoju a tomu, čo ich skutočne baví.

V Nadácii Slovenskej sporiteľne sme presvedčení, že Slovensko potrebuje vzdelaných a rozhľadených ľudí, ktorí ho pomôžu meniť, aby bolo lepším miestom pre život. Je nám cťou podporiť vzdelávanie šikovných a talentovaných mladých ľudí. Považujeme to za najlepšiu investíciu do lepšej budúcnosti ich samých, ale aj do budúcnosti našej krajiny,vyjadrila sa Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Popri škole nezabúdajú pomáhať

V rámci programu Vzdelaním k úspechu dostanú domováci šancu nielen rozširovať svoje zručnosti na školách, ale cez dobrovoľníctvo v Úsmev ako dar získajú aj praktické zručnosti do života. Vďaka dobrovoľníctvu sa učia organizovať podujatia, prezentovať, komunikovať s rôznymi ľuďmi. Práve to sú zručnosti, ktoré im určite pomôžu uplatniť sa na trhu práce po ukončení štúdia.

Som predseda domováckeho parlamentu, snažím sa pomáhať ako najviac sa dá. Spoločne ako iniciatíva organizujeme rôzne víkendové akcie pre ďalších domovákov, robíme im program a snažíme sa im pomôcť aj na dennej báze,“ opísal Roman, ktorý štipendium dostal prvýkrát. Je študentom odboru pedagogika a technika na Prešovskej univerzite. Rovnako ako Daniela, aj on plánuje využiť peniaze najmä na študijný materiál.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.