Я студент з України і мені потрібна допомога

Vojnový konflikt a utrpenie na blízkej Ukrajine sa dotýka každého z nás. Neobišiel ani deti žijúce v CDR Bytča, ktoré oslovili svoju pani riaditeľku Alžbetu Masnicovú s ideou konkrétne pomôcť deťom žijúcim tak blízko nás. Deti vymysleli nápad odoprieť si malú časť ich vreckového na podporu konkrétneho detského domova na Zakarpatí. Na základe ich inšpiratívnej výzvy v spolupráci s pánom poradcom predsedu vlády SR pre Ukrajinu Eduardom Burašom vyzývame pánov riaditeľov, pani riaditeľky a všetky deti žijúce v CDR na Slovenku o zapojenie sa do tejto vzácnej zbierky pre deti z Ukrajiny.

Iniciatívu Deti – Deťom sme spoločne s Vami odštartovali v pondelok 9.5.2022 na Športových hrách detí z CDR Žilinského a Banskobystrického kraja v Čadci. Na znak solidarity s deťmi na Ukrajine, deti z CDR Bytča taktiež vysadili dve lipy, jednu za Slovensko a druhú za Ukrajinu.

Výťažok z tejto zbierky odovzdáme na Najmilšom koncerte roka 25. 5. 2022 v Bratislave spolu s pánom Eduardom Burašom a Jozefom Mikloškom konkrétnemu detskému domovu na Zakarpatí.

Máme obrovskú radosť, že vidíme v deťoch spolupatričnosť a aj napriek tomu, že hrôzy vojny nie sú niečo, čo by mali ani len skúsiť pochopiť, sa rozhodli podeliť sa s tým málom, čo majú. Je to skutočne krásne a vidíme, že z vás vyrastie úžasná generácia.

Dary vašich detí môžete poukazovať odteraz na darcovský účet Spoločnosti Úsmev ako dar, vedený v Prima banka Slovensko, a.s, na číslo úštu SK93 3100 0000 0040 4002 9105. Do poznámky prosím uveďte: Deti – Deťom.

Pre akékoľvek ďalšie otázky k tomuto akútnemu projektu pomoci prosím kontaktujte našu kolegyňu Máriu Gregušovú, email: , tel.č.: +421 2 638 15 208.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.