Я студент з України і мені потрібна допомога

Šport pomáha rozvíjať telo, aj ducha. Organizácia Úsmev ako dar usporiadala už 30. ročník Športových hier detí z centier pre deti a rodiny. Deti s neľahkým osudom sa opäť zišli a spoločne prežili deň plný dobrej nálady. Šport pritom pomáha u detí rozvíjať zdravé sebavedomie, ktoré im často chýba.    

Deti z centier pre deti a rodiny potrebujú rôzne formy pomoci od svojho okolia. Nehovoríme len o pomoci finančnej, ale aj o tej nefinančnej. Tá prichádza v podobe času a energie od množstva ľudí, ktorí stoja za organizáciou podujatí ako sú Športové hry. Úsmev ako dar organizuje športové hry už 30 rokov. Je to príležitosť pre detí z centier pre deti a rodiny z celého Slovenska stretnúť sa a navzájom si dodať radosť a energiu. Tento rok si na športových dňoch zašportovalo a zasúťažilo 140 detí z 20 centier pre deti a rodiny.

Obdobie korony znamenalo ešte väčšiu izoláciu pre deti z centier. Veľmi nás preto teší, že máme možnosť ich aspoň na chvíľku vidieť pohromade, s úsmevom na tvári. Našou snahou je deťom priniesť nie len radosť a neopakovateľné zážitky, ale najmä pracovať na rozvoji ich osobností,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda organizácie Úsmev ako dar.

Práve v období lockdownu prišli deti o drahocenný čas s rodinami, so svojimi rovesníkmi a mnohokrát sa nemohli naplno venovať voľnočasovým aktivitám, ktoré ich bavia. Ich už tak limitované možnosti sa ešte zúžili. Šport je pri tom kľúčovým pre budovanie sebadôvery.  Psychologička Andrea Hudeková konštatuje, že: „Deti prirodzene potrebujú pohyb, sociálne kontakty, zdravé súťaženie a zážitok úspechu a jedinečnosti. Po skúsenostiach môžem povedať, že práve športové hry organizované Úsmev ako dar už tradične prispievajú k napĺňaniu týchto potrieb detí a posilňujú tak ich seba hodnotu. Ako psychologička v CDR v nich navyše v súčasnosti, kedy nevieme ako dlho budeme bojovať s pandémiou, vidím aj možnosť rozvoja dôležitej sociálnej zručnosti – vedieť sa zabávať tak, aby som zároveň chránil a bral ohľad na druhých.“

Zároveň dodáva, že v dobe internetu je dôležité, aby sa online priestor nestal väčšinovým či dokonca jediným priestorom pre vzdelávanie, kontakty s blízkymi či zábavu. „Ako trvalé a nekontrolované riešenie by totiž mohlol u detí viesť ku skreslenému vnímaniu reality, konzumnému spôsobu života alebo aj závislosti. Sme našim deťom dlžní vytvárať podmienky pre prirodzené kontakty a aj aktívne trávenie voľného času.

Športové hry sa opäť konali v Čilistove pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka: „Na športových hrách detí z centier pre deti a rodiny jednoznačne platí, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Dnes zvíťazilo 140 detí z 20 centier pre deti a rodiny. V Deklarácii práv dieťaťa z roku 1959 je zakotvené právo detí vyrastať a rozvíjať sa v zdraví. Aj spoločnosť Úsmev ako dar svojou činnosťou a starostlivosťou o deti z centier napĺňa toto dôležité právo, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť.“

Generálnym partnerom hier je firma Nestlé, ktorá túto aktivitu podporuje už dlhodobo. „Šport a pohyb by mal byť neoddeliteľnou súčasťou života detí, lebo okrem nesporných zdravotných benefitov prináša deťom radosť, učí ich prekonávať prekážky a pomáha im budovať ctižiadosť, vytrvalosť a sebavedomie. Je to spôsob ako môžu osobitne tieto deti získať sebadôveru a pocit uznania, ktorý im často chýba,“ hovorí Ľubica Novotná, Manažér pre korporátne záležitosti zo spoločnosti Nestlé. Jubilejný ročník ukázal množstvo športových talentov. Medzi tých najlepších patrili deti z CDR Necpaly s počtom medailí 14, CDR Kolárovo, ktorým sa podarilo získať až 10 medailí, deti z CDR Štúrovo a CDR Bytča si so sebou odniesli 8 medailí. Deti mali možnosť zasúťažiť si v rôznych disciplínach, od skoku do diaľky až po štafetový beh.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.