Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, 25.2.2010 – Včera sa v Bratislavskom Hotely Kyjev rozdávalo 41 motivačných štipendií. Medzi štipendistami boli študenti vysokých škôl, najmä odborov ako sociálna práca, sociálna pedagogika či učiteľstvo a študenti stredných škôl – odborov ako kuchár, masér, kaderníčka, stolár či sociálno-výchovný pracovník.

Karol Miga je nevidiaci, rodičia o neho nemali záujem, vychovávali ho starí rodičia. Pre nevhodné podmienky v osade, kde bývali, ho však sociálni pracovníci odviedli do Detského domova v Holíči. Dnes žije v krízovom stredisku a snaží sa získať vzdelanie, ktoré by mu umožnilo zamestnať sa. „Pre zdravotný stav nemôžem nájsť brigádu, jediným príjmom mi je invalidný dôchodok, z ktorého ťažko pokryjem výdavky na bývanie, štúdium a výdavky spojené s mojim zdravotným stavom, odievaním a prepravou,“ hovorí. tila Jonáš sa do detského domova našťastie nedostal, od smrti matky ho vychováva matkina sestra spolu so svojimi deťmi. Má nadanie na jazyky, ovláda nemecký, francúzsky a anglický jazyk. lexandra Koločaiová vyrastala v Detskom domove v Novej Bani, dnes býva na priváte v Nitre a študuje na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Poberá len sociálne štipendium, ktorého väčšiu časť minie na nájomné. Alexandra dodnes navštevuje detský domov, v ktorom vyrastala, pomáha pripravovať deti na štúdium a často si berie na prázdniny dve 17-ročné dievčatá.

Čo spája týchto troch mladých ľudí?
Spolu s 38 ďalšími deťmi z detských domovov a náhradných rodín im v štúdiu tento školský rok pomáha štipendium z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy.
Podľa posledných štatistík ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny študovalo minulý rok 931 detí v detských domovoch na stredných školách. Viac ako polovica z týchto detí (587 detí) pritom študovala na učilišti alebo na strednej odbornej škole bez maturity.
Aj na vysokých školách je domovákov menej. V súčasnosti je to len 42 detí. Podľa štatistík ministerstva je pritom domovákov nad 18 rokov 391.
Deti z detských domovov majú nesporne ťažší prístup ku vzdelaniu. Aj preto Úsmev ako dar zriadil pred 15 rokmi štipendijný Fond Pipi Dlhej Pančuchy. Fond doteraz podporil štipendiom 312 deťom z detských domovov a z náhradných rodín.

Dlhoročným partnerom Fondu Pipi Dlhej Pančuchy je Nadácia Slovenskej sporiteľne. „Uvedomujeme si, že deti z detských domovov majú náročnejšiu štartovaciu dráhu. A o to viac nás teší, ak vďaka dobrému vzdelaniu predbehnú mnohokrát svojich rovesníkov, ktorí mali ideálne podmienky. Vieme, že štipendisti sú dnes úspešní na mnohých pracoviskách na Slovensku ale i v zahraničí, čo je potvrdením nášho správneho rozhodnutia podporovať tento projekt,“ dodáva Marta Krejcarová, členka správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Mnohí zo štipendistov sú dôkazom toho, že ak nájdu podporu a pomoc, môžu sa ich životné osudy vyvinúť inak, ako mali predurčené.
Bývalí štipendisti sú dnes manžérmi firiem, jeden z nich – Pavol Bryndzák vedie Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici, jedno z dievčat si založilo vlastnú firmu. Najlepším príkladom je však rómsky štipendista Roman Baláž. Psychológovia ho poslali do osobitnej školy s diagnózou sociálna retardácia a on aj vďaka podpore z Fondu Pipi Dlhej pančuche vyštudoval Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a dnes pracuje ako vychovávateľ.

Tohtoročný štipendisti fondu Pipi Dlhej Pančuchy sa stretli v stredu 24. februára v Bratislave. Boli medzi nimi študenti vysokých škôl, najmä odborov ako sociálna práca, sociálna pedagogika či učiteľstvo a študenti stredných škôl – odborov ako kuchár, masér, kaderníčka, stolár či sociálno-výchovný pracovník.
Aj zameranie ich štúdia naznačuje, že si uvedomujú potrebu podpory, ktoré by mala spoločnosť poskytovať istým skupinám obyvateľov. Mnohí už dnes pomáhajú ako dobrovoľníci a venujú sa mladším domovákov a deťom z náhradných rodín.

Podporiť a zablahoželať prišla štipendistom za Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR aj riaditeľka odboru komunikácie, Oľga škorecová.

Ďakujeme generálnemu partnerovi programu Vzdelávaním k úspechu Nadácii Slovenskej Sporiteľne.

Pre ďalšie informácie pozrite prosím aj tlačovú správu z 22.2.2010 – Odovzdávanie štipendií z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy.

Autor: Andrea Hajdúchová

Foto: Tomáš Cehlár

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.