Я студент з України і мені потрібна допомога

Predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar Jozef Mikloško dnes prevezme v Nemeckom Eschweiler „ Európsku sociálnu cenu“. Stane sa tak 15. nositeľom tohto prestížneho ocenenia. Spomínané ocenenie korunuje dvadsať ročnú činnosť „úsmevu“ v prospech skvalitnenia života detí v detských domovoch. Predseda spoločnosti ju prevezme z rúk prezidenta výboru pre udeľovanie Európskej sociálnej ceny a predsedu GBP Petra SchÖnera – za všetko, čo spoločnosť Úsmev ako dar robí v sociálnej a charitatívnej oblasti.

Európsku sociálnu cenu udeľuje od roku 1997 európske združenie „Gesellschaftspolitische Bildungsgemeinschaft“ (GPB,“ Spoločenskopolitická vzdelávacia spoločnosť“), a pochváliť sa ňou môžu spoločnosti, ktoré pôsobia v sociálnej a charitatívnej oblasti a prispievajú svojou činnosťou k zlepšovaniu sociálneho postavenia ľudí. Nositelia Európskej sociálnej ceny sú ľudia bez straníckej či inej inštiucionálnej príslušnosti, ktorí bojujú proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Svojou angažovanosťou hľadajú cesty, aby tieto zložité problémy boli riešené. Snahou GPB je poukazovať na ľudí, ktorí sú príkladom a majú odhodlanie a silu bojovať aj za tých menej silných a úspešných. Medzi ocenenými sú predstavitelia spoločností z Nemecka, Poľska, Belgicka, Maďarska ako aj z Bosny a Hercegoviny.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.