Я студент з України і мені потрібна допомога

Z nášho okolia: Výjazdy ministra práce Jozefa Mihála a štátnej tajomníčky Lucie Nicholsonovej do detských domovov sú pre mnohé tieto inštitúcie príjemným prekvapením. Roky si do nich totiž nenašiel cestu nikto z predošlých ministrov.

Napríklad Detský domov v Medzilaborciach vznikol pred piatimi rokmi, doteraz sa však o pracovné podmienky zamestnancov ani o deti nikto nezaujímal . Návšteva z ministerstva sem prišla po prvý raz až 6. januára tohto roku. Hlavným cieľom trojkráľového výjazdu ministra Mihála do detských domovov bolo zistiť, v akom stave je starostlivosť o deti, ako domovy podporujú ich vzdelávanie, ako fungujú rodinné bunky a profesionálne rodičovstvo.

Minister práce priniesol počas pravoslávnych Vianoc darčeky asi 300 deťom vyrastajúcim v detských domovoch v Medzilaborciach, Svidníku, Vranove nad Topľou a v Košiciach. Počas osláv Mikuláša podobne spolu so štátnou tajomníčkou Luciou Nicholsonovou navštívili 320 detí v detských domovoch vo Veľkom Mederi, Komárne, Leviciach, Kremnici a v Nitre.

′ Chceme pokračovať v procese zlepšovania podmienok života detí v detských domovoch. Dávame veľký priestor ľuďom z praxe, aby sa ich pripomienky zapracovali a zmenili sa zákony, metodické pokyny a ďalšie procesy, ktoré môžeme ovplyvniť,′ povedal minister práce Jozef Mihál.

Rezort pripravuje tento a budúci rok zmeny zákonov, ktoré zlepšia situáciu detí vyrastajúcich bez vlastných rodičov. Ministerstvo už zverejnilo návrh novely zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, podľa ktorej by všetky deti do šesť rokov mali vyrastať len v profesionálnej rodine. Ďalšiu veľkú novelu tohto zákona pripraví v priebehu tohto roka.

Vo februári organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prvé stretnutie všetkých riaditeľov detských domovov s vedením ministerstva práce, na ktorom budú mať riaditelia priestor vyjadriť sa k pripravovaným zmenám.

Zdroj: MPSVaR SR

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.